Alle blog artikelen

Ouderlijk gezag aanvragen zonder toestemming moeder. Hoe gaat dat?

Ouders met gezag zijn verplicht om bij te dragen in de zorg en opvoeding over hun kinderen. In veel ...

Vader eist ouderlijk gezag: wat kun je dan ondernemen?

In het personen- en familierecht geldt het adagium: mater semper serte est. Ofwel: de moeder is zeke...

Vader brengt kind niet terug: wat kun je dan ondernemen?

Ouders zijn verplicht om een bestaande omgangsregeling na te komen. In de praktijk gebeurt het met r...

Hoeveel kilometer mogen gescheiden ouders uit elkaar wonen?

Het komt vaak voor: ouders gaan na het verbreken van de relatie verhuizen naar elders in het land. D...

Verschil tussen geldleningsovereenkomst en schuldbekentenis

In de praktijk is het onderscheid tussen een geldleningsovereenkomst en een schuldbekentenis soms la...

Dubbele redelijkheidstoets bij buitengerechtelijke kosten: hoe zit dat?

Als je door een andere partij schade lijdt, dan zul je doorgaans kosten moeten maken om die partij a...

Huurder beschikt niet over huisvestingsvergunning: bestuurlijke boete terecht?

Soms bepaalt een gemeentelijke verordening dat bepaalde bewoners van huurruimte over een zogenoemde ...

Erkenning vernietigen ná verzoek tot vervangende toestemming: kan dat?

Het komt met enige regelmaat voor: bij de geboorte van het kind wenst de moeder geen toestemming aan...

Voorlopig deskundigenonderzoek: hoe gaat dat in zijn werk?

Het komt vaak voor: een partij heeft een juridisch geschil, maar weet niet goed hoe sterk zijn kanse...

Benoeming van rechter-plaatsvervangers bij meervoudige kamer

Een procedure bij de rechtbank kan worden behandeld door de zogenoemde meervoudige kamer. In dat gev...

Servicekosten bij geliberaliseerde woonruimte: hoe ver reikt de contractvrijheid?

In het Nederlandse verbintenissenrecht geldt als uitgangspunt dat partijen contractsvrijheid hebben....

Verdeling van huwelijksgoederengemeenschap: wanneer is daar sprake van?

Gaan echtgenoten die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd uit elkaar, dan kan het voorkomen dat (...

Schade aan woning: mag verzekeraar schade afwikkelen met partner van verzekerde?

Mag een verzekeraar schade aan een woning afwikkelen met de partner van de verzekerde, terwijl de ve...

Koper ontdekt hennepplantage in woning na aankoop: beroep op dwaling mogelijk?

Bij – onder meer – de verkoop van een woning spelen de mededelingsplicht en onderzoeksplicht een...

Verkoop woning in kort geding: glas ijs

Het Hof Amsterdam heeft op 26 november 2019 een voor de rechtspraktijk belangrijke uitspraak gedaan,...

Recht op transitievergoeding ondanks verwijtbaar gedrag werknemer?

Ook als een werknemer een verwijt valt te maken behoudt hij zijn aanspraak op een transitievergoedin...

Niet rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet: recht op een billijke vergoeding?

In navolging van de Hoge Raad in het arrest van 8 juni 2018 (ECLI:NL:HR:2018:857) oordeelde de Recht...

Deskundige benoemen bij huurprijsvaststelling: hoe gaat dat in zijn werk?

Bij huur van bedrijfsruimte kunnen partijen de rechter vragen om een huurprijsvaststelling. Bij een ...

Vernietiging van overeenkomst door bewindvoerder: de voorwaarden

Sluiten twee partijen een overeenkomst, dan geldt het principe: pacta sunt servanda. Ofwel: belofte ...

Betrekken van derden in een schadestaatprocedure: kan dat?

Als een partij een vordering tot schadevergoeding indient via de rechtbank, dan valt het bedrag mees...

Landelijke richtlijn ontruimingen bij woonruimtes

Door de coronacrisis zien vele huurders zich voor het feit gesteld dat zij de maandelijks huurtermij...

Huurachterstand woning: speelt coronacrisis een rol bij vordering tot ontruiming?

Laat een huurder een huurachterstand ontstaan, dan kan de verhuurder onder meer via een kort geding ...

Een onderneming op Twitter ‘een boevenclub’ noemen onrechtmatig?

Veel uitbaters van horecagelegenheden zien zich door de corona-crisis voor het feit gesteld dat zij ...

Kwalificatie arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst

De scheidslijn tussen een stageovereenkomst en een arbeidsovereenkomst is soms dun terwijl de belang...

Ontslag op staande voet en onverwijldheidsvereiste

Als een werkgever een werknemer op staande voet wil ontslaan dan  moet hij aan 3 vereisten voldoen:...

Loonvordering in kort geding in tijden van de coronacrisis: hoe gaat dat?

In verband met de recente uitbraak van het coronavirus – COVID-19 – is het lastiger geworden om ...

Weigering alcoholtest reden voor ontslag op staande voet?

Een werknemer is in 1995 bij Hyatt in dienst getreden als casinomedewerker. In 2012  tekent hij voo...

Coronavirus: mag deurwaarder volstaan met betekening aan briefadres?

Brengt een eiser via de deurwaarder een dagvaarding uit, dan moet de dagvaarding aan een aantal wett...

Recht op beheerdersvergoeding na einde huurovereenkomst

Bij (huur)overeenkomsten komt het met regelmaat voor dat een partij de overeenkomst niet tijdig of n...

Huurovereenkomst voortzetten na overlijden (hoofd)huurder: wanneer kan dat?

Met regelmaat komt het voor dat een (mede)huurder een huurovereenkomst op gemeenschappelijk verzoek ...