Stiefouderadoptie

Aanvraag stiefouderadoptie

Stiefouderadoptie heet ook wel een eenouderadoptie of partneradoptie. Een stiefouderadoptie kan aan de orde zijn wanneer één van de oorspronkelijke ouders een nieuwe partner krijgt en wanneer de andere ouder is overleden, altijd buiten beeld is geweest of wanneer de relatie is beëindigd. Als het kind gedurende lange tijd in zo’n nieuwe gezinssituatie opgroeit, kunnen de ouders en het kind behoefte hebben de familiebanden (juridisch) te formaliseren. Stiefouderadoptie is daarvoor de aangewezen weg.

Voorwaarden stiefouderadoptie

Bij een stiefouderadoptie is in beginsel vereist dat de andere ouder instemt met de adoptie (behoudens enkele uitzonderingen, zie hierna). Vaak komt het voor dat de andere ouder al een tijd lang geen rol van betekenis meer speelt in het leven van het kind. Stiefouderadoptie kan dan een geschikt middel zijn om een stabiele gezinssituatie te creëren. De reden daarvoor is omdat de andere ouder van rechtswege het gezag over het kind verkrijgt en zo kan meebeslissen in belangrijke aangelegenheden. Voorwaarde is bovendien dat de andere ouder niet (langer) het gezag over het kind heeft (gezamenlijk gezag). Is dat wel het geval, dan dient in eerste instantie een verzoek te worden ingediend zodat de andere ouder met het eenhoofdig gezag wordt bekleed. Dit verzoek kan tegelijkertijd met het verzoek tot adoptie worden ingediend.

Uitzonderingen op instemmingsrecht

De andere ouder heeft geen instemmingsrecht wanneer hij of zij de opvoeding over het kind heeft verwaarloosd of als de ouder nauwelijks in gezinsverband met het kind heeft samengeleefd. Doet een van deze situaties zich voor, dan zal dit bij het verzoek tot adoptie worden aangegeven. Een eventueel recht van tegenspraak met de adoptie kan in die gevallen door de rechtbank worden gepasseerd. De waarde die de rechter aan de tegenspraak wordt gehecht, hangt altijd van meerdere factoren af. Maar een eventueel recht van tegenspraak van de ouder is niet absoluut: het belang van het kind staat te allen tijde voorop.

Instemmingsrecht kind

Als het kind ouder is dan 12, heeft het zelf een instemmingsrecht met de adoptie. Het kind mag dan in de procedure zijn mening kenbaar maken. Verder hoeven de oorspronkelijke ouder en diens partner niet getrouwd te zijn, of een  samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap te hebben. Wel moet de (adoptief)ouders tenminste drie jaar hebben samengeleefd en samen tenminste één jaar voor het kind te hebben gezorgd.  Een verzoek tot adoptie kan alleen worden ingediend door een advocaat.

Naamswijziging

Bij de adoptie kan worden verzocht om de achternaam wijzigen. In dat geval kan het kind of zijn huidige naam blijven dragen, of het kind kan de achternaam van de stiefouder verkrijgen.  Aan een verzoek tot wijziging van de achternaam zijn geen extra kosten verbonden. Dit verzoek wordt tegelijkertijd met het verzoek tot adoptie behandeld. Onder voorwaarden kunt u het verzoek tot adoptie combineren met een verzoek tot wijziging van de voornaam van het kind.

Gezag van de andere ouder

Zoals aangegeven is een verzoek tot adoptie niet mogelijk als de andere ouder nog het gezag over het adoptiefkind heeft (gezamenlijk gezag). In dat geval dient via een verzoekschriftprocedure door een advocaat te worden verzocht om het gezamenlijk gezag te wijzigen. Dat verzoek kan tegelijkertijd met het verzoek tot adoptie. Bij het uitspreken van de adoptie komt de stiefouder in familierechtelijke betrekking tot het kind te staan. Ook verkrijgt de partner en verkrijgt de partner van rechtswege het gezag over het kind. Overigens kan de rechter, indien er een omgangsregeling is, besluiten dat deze ondanks de adoptie onverkort van toepassing blijft. Dit is zelfs mogelijk indien de adoptie is uitgesproken zonder dat er sprake is van een omgangsregeling. Dit komt in de praktijk echter zelden voor.

Gezagswijziging in combinatie met achternaamswijziging

Als een stiefouderadoptie in uw geval wellicht op het moment (te) ingrijpend is, kunt u als alternatief overwegen om een verzoek tot gezamenlijk gezag in te dienen bij de rechtbank. De familiebanden tussen het kind en de andere ouder blijven dan in stand. Voordeel hiervan is dat het verzoek kan worden gecombineerd met een verzoek tot achternaamswijziging van het kind. Meer informatie daarover kunt u lezen op de pagina over wijziging van het ouderlijk gezag. 

Stiefouderadoptie als oorspronkelijk ouder is overleden

Soms komt het voor dat een van de ouders is overleden. Als de andere ouder een nieuwe partner krijgt kan de wens ontstaan een stiefouderadoptie te starten. Enkel de ouder heeft een recht van tegenspraak, dit geldt niet ten aanzien van de familie. Echter kunnen uiteraard de gevolgen ook voor de familie relatief ingrijpend zijn, zodat de familieleden van de overleden ouder kunnen worden opgeroepen om te worden gehoord door de rechtbank. Zij kunnen dan hun mening kenbaar maken over het verzoek tot stiefouderadoptie. Overigens vindt een adoptieprocedure altijd achter gesloten deuren plaats, zodat ook in die situatie de procedure een interne aangelegenheid blijft.

Stiefouderadoptie bij meerderjarigheid

Een voorwaarde voor adoptie is dat het te adopteren kind op de dag van eerste indiening van het verzoek minderjarig is. Is het te adopteren kind inmiddels meerderjarig, dan gelden er andere voorwaarden. Daarover kunt u meer lezen op de pagina over adoptie van een volwassene. 

Procedure

Advocatenkantoor Appelman heeft jarenlange ervaring op alle gebieden binnen het adoptierecht. U hoeft ons kantoor niet te bezoeken, maar dat is uiteraard is wel mogelijk. U kunt uw vraag en situatie vrijblijvend voorleggen, waarna een van onze advocaten daar zo snel mogelijk bij u op terugkomt voor advies. Het tijdsverloop van de adoptieprocedure verschilt sterk per rechtbank, maar duurt in de regel circa 6 maanden. In speciale gevallen kan de rechtbank het verzoekschrift versneld in behandeling nemen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang en tussentijdse ontwikkelingen.

Veelgestelde vragen

Voor meer informatie over de procedure tot stiefouderadoptie kunt u terecht op onze webpagina met veelgestelde vragen. Daarin wordt ook beschreven welke alternatieven er zijn voor een verzoek tot stiefouderadoptie: soms blijkt namelijk dat het beoogde doel ook bijvoorbeeld kan worden bereikt door een verzoek tot gezamenlijk gezag in combinatie met een geslachtsnaamwijziging van het kind.

Meer informatie over een adoptieprocedure?

Advocatenkantoor Appelman heeft jarenlange ervaring in het algemeen adoptierecht en heeft met succes verschillende soorten adoptiezaken in behandeling genomen. Denk hierbij aan stiefouderadopties, interlandelijke adopties, adopties van meerderjarigen en AMA’s. Neem contact op met onze adoptie advocaat om u geheel vrijblijvend te laten informeren over een procedure tot stiefouderadoptie. Dat kan via 072 512 3229 of via info@appelman.nl.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Mr. E.P.J. (Edward) Appelman

Sinds september 2017 verbonden aan Advocatenkantoor Appelman als juridisch medewerker.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn privaatrecht, intellectueel eigendomsrecht en mediarecht. Daarnaast houd ik mij binnen het kantoor bezig met adoptierecht en overige boek 1 zaken, waaronder afstammingsrecht.  Het boeiende aan recht is dat het continue in beweging is. Als advocaat hecht ik waarde aan een snelle service en betrokkenheid bij de cliënt.

In mijn vrije tijd doe ik graag aan hardlopen. In het verleden heb ik geregeld deelgenomen aan het NK atletiek.