Procesrecht

Een dwangsom verbeuren. Hoe werkt dat in de praktijk?

Wil je dat een partij iets doet of nalaat, dan kan je daartoe een vordering instellen bij de rechtba...

Voorlopig deskundigenonderzoek: hoe gaat dat in zijn werk?

Het komt vaak voor: een partij heeft een juridisch geschil, maar weet niet goed hoe sterk zijn kanse...

Benoeming van rechter-plaatsvervangers bij meervoudige kamer

Een procedure bij de rechtbank kan worden behandeld door de zogenoemde meervoudige kamer. In dat gev...

Coronavirus: mag deurwaarder volstaan met betekening aan briefadres?

Brengt een eiser via de deurwaarder een dagvaarding uit, dan moet de dagvaarding aan een aantal wett...

Wat zijn de consequenties als een partij deskundigenonderzoek belemmert?

In civiele procedures komt het met regelmaat voor dat de rechtbank een deskundigenonderzoek gelast. ...

Procespartij licht producties niet toe: vorderingen afgewezen

In een civiele dagvaardingsprocedure dient een partij in het kader van art. 150 Rv te stellen en zo ...

Vordering tot inzage ex. art. 843a Rv: de voorwaarden

In aansluiting op het adagium ‘wie stelt, bewijst’ is bewijsvergaring vaak een essentieel elemen...

Partij handelt in strijd met goede procesorde: vordering afgewezen

Met regelmaat komt binnen de rechtsorde de term ‘goede procesorde’ terug. In wezen geeft het de ...

Relatieve bevoegdheid, absolute bevoegdheid en rechtsmacht: hoe zit dat?

Welke rechtbank is (geografisch gezien) bevoegd om van een geschil of verzoek kennis te nemen? Dit s...

Misbruik van bevoegdheid. Wanneer is daar sprake van?

De wet kent een specifieke bepaling die niet vaak wordt gebruikt: de regeling inzake misbruik van be...