Tegemoetkoming advocaatkosten

In sommige gevallen heeft u recht op een tegemoetkoming in de advocaatkosten. Bijvoorbeeld als u onvoldoende vermogen heeft om een advocaat te kunnen financieren terwijl u wel rechtsbijstand nodig heeft. Als u recht heeft op een toevoeging, is de hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen: hoe hoger deze is, hoe hoger de eigen bijdrage. De Raad voor de rechtsbijstand zal toetsen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Hiervoor wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen twee jaar vóór het huidige jaar; dit gebeurt aan de hand van gegevens die bij de belastingdienst bekend zijn. Als er geen aangifte wordt gedaan, wordt er uitgegaan van het belastbaar inkomen.

Ingeval van wettelijke schuldsanering of een faillissement gelden andere regels: dan zal -indien van toepassing- de laagste eigen bijdrage verschuldigd zijn. Overigens kunt u kunt via het juridisch loket vragen om een doorverwijzing naar een advocaat. In dat geval krijgt u een korting van €53,- op de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage

Alleenstaand Normen 2017 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.700 € 196 t/m € 26.000
€ 18.701 – € 19.400 € 360 € 26.001 – € 27.000
€ 19.401 – € 20.400 € 514 € 27.001 – € 28.300
€ 20.401 – € 22.300 € 669 € 28.301 – € 31.500
€ 22.301 – € 26.400 € 823 € 31.501 – € 37.300
Boven de € 26.400 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 37.300

Eigen bijdrage in het personen- en familierecht

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

Alleenstaand Normen 2017 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.700 € 340 t/m € 26.000
€ 18.701 – € 19.400 € 412 € 26.001 – € 27.000
€ 19.401 – € 20.400 € 566 € 27.001 – € 28.300
€ 20.401 – € 22.300 € 720 € 28.301 – € 31.500
€ 22.301 – € 26.400 € 849 € 31.501 – € 37.300
Boven de € 26.400 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 37.300

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:

Alleen-
staand
Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2015
t/m
€ 18.700
€ 18.701 t/m
€ 26.400
Boven
de
€ 26.400
t/m
€ 26.000
€ 26.001 t/m
€ 37.300
Boven
de
€ 37.300
Eigen bijdrage
bij mediation
tot vier uur
€ 53 € 53 Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging
€ 53 € 53 Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

Alleen-
staand
Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2015
t/m
€ 18.700
€ 18.701 t/m
€ 26.400
Boven
de
€ 26.400
t/m
€ 26.000
€ 26.001 t/m
€ 37.300
Boven
de
€ 37.300
Eigen bijdrage
bij mediation
vier uur of meer
€ 53 € 105* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging
€ 53 € 105* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging

* wanneer u eerder al € 53 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 52 verschuldigd.

Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De normen per 1 januari 2017 zijn:

Alleenstaand Eigen bijdrage Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
€ 19.400 en lager € 77 € 27.000 en lager
Tussen € 19.400 en ten hoogste € 26.400 € 129 Tussen € 27.000 en ten hoogste € 37.300
Boven de € 26.400 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 37.300

LAT personen- en familierecht

Voor LAT personen- en familierecht gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De normen per 1 januari 2017 zijn:

Alleenstaand Eigen bijdrage Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
€ 19.400 en lager € 108 € 27.000 en lager
Tussen € 19.400 en ten hoogste € 26.400 € 142 Tussen € 27.000 en ten hoogste € 37.300
Boven de € 26.400 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 37.300

Bovenstaande tekst is afkomstig van www.rechtsbijstand.nl. De eerste alinea is geparafraseerd. De licentieovereenkomst kunt u hier (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.nl) vinden.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Mr. E.P.J. (Edward) Appelman

Sinds augustus 2018 verbonden als advocaat aan Advocatenkantoor Appelman.

Mijn specialisaties liggen op het gebied van het algemeen privaatrecht, met een bijzondere interesse op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en mediarecht. Daarnaast houd ik mij bezig met het personen- en familierecht, waaronder adoptierechtvoornaamswijziging, omgang en gezag en overige boek 1 zaken. Als advocaat hecht ik waarde aan een snelle service en betrokkenheid bij de cliënt.

In mijn vrije tijd doe ik graag aan hardlopen. In het verleden heb ik geregeld deelgenomen aan het NK atletiek.