Adoptie van een volwassene

Als onderdeel van het adoptierecht is Advocatenkantoor Appelman gespecialiseerd in volwassenenadopties. De voorwaarden daarvoor zijn strenger dan bij een reguliere adoptie, maar in Nederland wijst de rechtbank met regelmaat een verzoek tot adoptie van een volwassene toe. In dat geval dient er sprake te zijn van ‘bijzondere omstandigheden’. Hier leest u wanneer adoptie van een volwassene mogelijk is.

Recht op adoptie

De Nederlandse wet zegt dat het adoptiefkind minderjarig moet zijn. In dit geval wordt daarom een beroep gedaan op art. 8 EVRM (‘family life’). Europese wetgeving gaat boven nationale wetgeving, waardoor onder omstandigheden de rechtbank het minderjarigheidsvereiste terzijde kan leggen. In veel gevallen hebben de aspirant-adoptiefouders al lange tijd voor de thans meerderjarige kind(eren) gezorgd. Er is dan lange tijd sprake van gezinsleven en partijen willen dan om begrijpelijke redenen die band juridisch bevestigen.

Beoordelingskaders

Er zijn een aantal factoren die een rol kunnen spelen bij de vraag of het verzoek tot adoptie van een volwassene wordt toegewezen:

1) De te adopteren persoon geniet gezinsleven, of heeft gedurende enige tijd gezinsleven genoten met diens stief/pleegouders in de zin van art. 8 EVRM;

2) Overige omstandigheden van het geval, waaruit blijkt dat er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’. Wanneer hiervan sprake is, verschilt per situatie en wordt in onderling verband met alle omstandigheden van het geval beoordeeld. Een belangrijk aspect is vaak, of er een bepaalde reden was dat partijen niet eerder een adoptieprocedure hebben gestart.

Stiefouderadoptie en adoptie van een alleenstaande

Bij een stiefouderadoptie van een meerderjarige gelden dezelfde voorwaarden als hiervoor beschreven. Vaak komt het voor dat de meerderjarige (gedurende de minderjarige leeftijd) vaak onder pleegzorg is geplaatst bij de adoptiefouders. Bij een stiefouderadoptie daarentegen krijgt de oorspronkelijke ouder van het kind een nieuwe partner. Na verloop van tijd kan bij de stiefouder (al dan niet over en weer) de wens ontstaan om het kind te adopteren.

Het is ook mogelijk om een (volwassen) pleegkind te adopteren. Advocatenkantoor Appelman geniet een bijzondere expertise op dit gebied en de ervaring leert dat dergelijke verzoeken doorgaans een zeer grote slagingskans hebben. Onze specialisten kunnen u vrijblijvend – al dan niet tijdens een kennismakingsgesprek – een beoordeling geven van de slagingskans van het verzoek.

Voorbeelduitspraken adoptieverzoek meerderjarige

Op onze site treft u een aantal voorbeelduitspraken uit de jurisprudentie. Zo krijgt u een indicatie van de factoren waarop de rechter let bij een meerderjarigenadoptie. Deze lijst is niet uitputtend: het is mogelijk dat in uw situatie zich zonder meer leent voor adoptie, ook als deze geen gelijkenissen toont met deze voorbeelden. Voorbeelden van door ons kantoor behandelde procedures waarin de rechtbank een verzoek tot meerderjarigenadoptie toewees, treft u op onze blogpagina; 30 oktober 2019 (klik hier) en 9 mei 2019

Belang van adoptie om juridische betrekkingen tot stand te brengen

In het Nederlands recht is adoptie de enkele mogelijkheid om in familierechtelijke betrekking te komen tot een niet-biologisch (meerderjarig) kind. In zeldzame gevallen is erkenning van het kind door de niet-biologische vader of vrouwelijke partner van de moeder mogelijk. Dat kan ook gedurende de meerderjarige leeftijd. Soms is het belang bij adoptie gelegen in wijziging van de geslachtsnaam. Dat kan via een adoptieprocedure, of via een verzoek gericht aan Justis. Verschil is aldus dat bij een adoptie zowel een familierechtelijke betrekking tot stand komt én de geslachtsnaam wordt gewijzigd. Het is bij een adoptie overigens ook mogelijk dat het kind de huidige geslachtsnaam behoudt.

Erkenning buitenlandse adoptie-uitspraak

Als het (meerderjarige) kind in het buitenland al is geadopteerd, dan kan die uitspraak in veel gevallen in Nederland worden erkend. Daarvoor is bijstand van een advocaat vereist. De hier beschreven voorwaarden gelden dan niet, maar de rechtbank kijkt dan enkel of de adoptieprocedure in het buitenland zorgvuldig tot stand is gekomen.

Advocaat adoptierecht

Voor vragen met betrekking tot een (meerderjarigen)adoptie kunt u contact opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek. Ook kunt u contact opnemen via 072 512 3229 of via [email protected] om uw vraag en de achterliggende situatie voor te leggen.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur