Huurrecht

Huurder beschikt niet over huisvestingsvergunning: bestuurlijke boete terecht?

Soms bepaalt een gemeentelijke verordening dat bepaalde bewoners van huurruimte over een zogenoemde ...

Servicekosten bij geliberaliseerde woonruimte: hoe ver reikt de contractvrijheid?

In het Nederlandse verbintenissenrecht geldt als uitgangspunt dat partijen contractsvrijheid hebben....

Deskundige benoemen bij huurprijsvaststelling: hoe gaat dat in zijn werk?

Bij huur van bedrijfsruimte kunnen partijen de rechter vragen om een huurprijsvaststelling. Bij een ...

Betrekken van derden in een schadestaatprocedure: kan dat?

Als een partij een vordering tot schadevergoeding indient via de rechtbank, dan valt het bedrag mees...

Landelijke richtlijn ontruimingen bij woonruimtes

Door de coronacrisis zien vele huurders zich voor het feit gesteld dat zij de maandelijks huurtermij...

Huurachterstand woning: speelt coronacrisis een rol bij vordering tot ontruiming?

Laat een huurder een huurachterstand ontstaan, dan kan de verhuurder onder meer via een kort geding ...

Recht op beheerdersvergoeding na einde huurovereenkomst

Bij (huur)overeenkomsten komt het met regelmaat voor dat een partij de overeenkomst niet tijdig of n...

Huurovereenkomst voortzetten na overlijden (hoofd)huurder: wanneer kan dat?

Met regelmaat komt het voor dat een (mede)huurder een huurovereenkomst op gemeenschappelijk verzoek ...

Verhuurder zegt op, ondanks toezegging verlenging. Mag dat?

Huurovereenkomsten voor woonruimtes zijn in de regel voor bepaalde tijd. Maak je als huurder geen na...

Rechtbank: huurder mag pand niet in onderhuur geven aan derde

Met regelmaat komt het voor dat een huurder in strijd - met de huurovereenkomst - het pand onderverh...