Erkenning is een belangrijk juridisch instrument. Door erkenning kan een ouder juridisch ouderschap tot stand brengen en staat hij (meestal de vader) als juridisch ouder op de geboorteakte vermeld. Hij krijgt ook een aantal rechten. Wanneer kan een buitenechtelijk kind worden erkend en in welke situatie is dat nodig? Onze advocaat personen- en familierecht bespreekt dit aan de hand van een aantal voorbeelden.

Erkenning niet nodig bij geboorte binnen huwelijk

Zijn de vader en moeder getrouwd en krijgen zij binnen het huwelijk een kind, dan hoeft de vader het kind niet te erkennen. Door het huwelijk zijn de moeder en vader van rechtswege juridisch ouders. In het geval blijkt dat de vader niet de biologische ouder is, dient hij het ouderschap te ontkennen. Wordt het kind voor of na het huwelijk van de ouders geboren, dan moet de vader het kind wel erkennen. Hiervoor moet de moeder toestemming verlenen.

Erkenning via gemeentehuis

In de hiervoor genoemde situatie kan de vader zich wenden tot het gemeentehuis met een toestemmingsformulier van de moeder. In dat geval gaat het aldus om de erkenning van een buitenechtelijk kind. Verleent de moeder geen toestemming voor de erkenning, dan kan de vader een verzoek indienen tot vervangende toestemming voor de erkenning. Andersom is ook mogelijk: indien de vader weigert om het te erkennen, kan de moeder op het verzoek het vaderschap gerechtelijk doen vaststellen.

Erkenning door stiefouder

Vaak komt het voor dat de relatie tussen de ouders verbroken wordt en dat een van de ouders een nieuwe partner krijgt. Is het kind niet geboren binnen een huwelijk, dan kan het kind alleen worden erkend. Het is niet noodzakelijk dat de man die het kind erkend, de biologische vader is; ook erkenning door een stiefouder is aldus mogelijk. Erkenning kan dus ook plaatsvinden door een stiefouder, op voorwaarde dat het kind niet al erkend is of het kind niet binnen een huwelijk geboren werd.

Voorbeeld 1

In de situatie dat ouders (partij A en B) getrouwd zijn en een kind krijgen, dan hoeft het kind dus niet erkend te worden. Zijn zij niet getrouwd, dan moet B het kind wel erkennen. Als A en B ouders zijn van een kind maar gaan zij uit elkaar nog vóórdat B het kind heeft kunnen erkennen, dan kan de nieuwe partner van A overgaan tot erkenning. In dat geval heeft B geen mogelijkheid (meer) om die erkenning ongedaan te maken.

Voorbeeld 2

In de situatie dat A en B niet getrouwd zijn en een kind krijgen, dan kan een nieuwe partner van A aldus het kind erkennen. In het geval A trouwt met haar nieuwe partner, dan is die nieuwe partner niet van rechtswege de juridisch ouder van het kind, omdat het niet is geboren binnen het huwelijk van A met de nieuwe partner. In dat geval kan de nieuwe partner het kind alleen erkennen als partij B dit niet heeft gedaan. Erkenning op deze manier gaat op dezelfde wijze als hierboven beschreven. Is niet zeker of erkenning nog mogelijk is, dan biedt de geboorteakte van het kind hierover uitsluitsel. Voor een erkenning geldt geen verjaringstermijn.

Door Edward Appelman op 12 juni 2020 Leestijd: 2 minutes