Advocaat burenrecht

De advocaten van Advocatenkantoor Appelman bezitten specifieke kennis en ervaring op het gebied van het burenrecht. Daarbij kan worden gedacht aan onderwerpen waarover in dit kader met regelmaat geprocedeerd wordt: erfafscheidingen, uitbouwingen, geluidsoverlast of andere hinder.

Relevante aspecten bij burenrecht

Wanneer een handeling op het gebied van het burenrecht onrechtmatig is, hangt af van de specifieke situatie en gedraging. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat het in het algemeen iemand niet is toegestaan om de eigenaar van een ander erf hinder toe te brengen op een wijze die onrechtmatig is, zoals het onthouden van licht en lucht of door het veroorzaken van overlast. Afhankelijk van de invulling van die aspecten kan tot het oordeel worden gekomen dat er sprake is van hinder. Niet elke vorm van hinder levert een onrechtmatig daad op: daarvoor zijn aanvullende criteria van belang. Staat vast dat er sprake is van onrechtmatig handelen, dan kan diegene aansprakelijk worden gehouden voor geleden schade.

Onrechtmatige hinder

Wanneer en welke criteria daarvoor gelden hangt mede af van de aard, ernst en duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade. In een voorkomend geval komt het neer op een afweging van de belangen tussen de eigenaren van de percelen enerzijds, waarbij wordt getoetst in hoeverre van de eigenaar van het aangrenzende perceel kan worden verlangd om de hinder weg te nemen, mede gelet op de kosten die dit met zich brengt. Ook is van belang of degene die hinder ondervindt zich heeft gevestigd in de woning vóór of ná het ontstaan van de hinder veroorzakende activiteiten.

Stedelijke bebouwing

Daarnaast is van belang dat binnen de rechtspraak over het algemeen wordt aangenomen dat beperkingen ten gevolge van uitzicht, binnenvallend licht of hinder door beklemming en/of verkokering minder snel onrechtmatige hinder oplevert binnen de stedelijke bebouwing. De reden daarvoor is dat binnen de stedelijke bebouwing buren eenmaal sneller rekening moeten houden met een bebouwing op aangrenzende percelen.

Advocaat burenrecht

De advocaten van Advocatenkantoor Appelman staan met regelmaat particulieren bij op het gebied van het burenrecht. Gedegen kennis van het procesrecht is daarbij een belangrijk vereiste. Daarbij voorzien onze advocaten u graag van advies. Neem contact op voor een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek van een half uur via 072 – 512 3229,  e-mail [email protected] of gebruik het webformulier. Ook is het altijd mogelijk om op woensdag tussen 09.00 en 18.00 naar binnen te lopen tijdens ons spreekuur.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.