Strafrecht

Hoger beroepstermijnen binnen het strafrecht

Binnen het strafrecht gelden andere termijnen voor het instellen van hoger beroep dan in het civiele...

Welke voorwaarden kunnen aan een voorwaardelijke invrijheidstelling worden gekoppeld?

Wanneer aan een voorwaardelijke invrijheidstelling bijzondere voorwaarden worden gekoppeld, kan dieg...

Rechtbank verbiedt Nederlandse staat om veroordeelde uit te leveren aan Albanië

Wereldwijd bestaan er vele verdragen tussen landen omtrent uitleveringen. Uitgangspunt is dat een ve...

De ontnemingsmaatregel in kort bestek

Ingeval van een strafrechtelijke veroordeling kan de rechter bepalen dat het wederrechtelijk verkreg...

Verloop in een strafproces

Het is wenselijk dat degene die wordt verdacht van een strafbaar feit en voor de rechter moet versch...

Casus: vrijspraak dronken rijden

Een cliënt is betrokken bij een eenzijdig verkeersongeval en heeft de plaats van het ongeval verlat...