Algemeen

Inzagerecht en rechtsbescherming onder de AVG, hoe zit dat?

Met de recente inwerkingtreding van de AVG hebben burgers de mogelijkheid om aan zogeheten ‘verwer...

Wob verzoeken onder de nieuwe AVG, hoe zit dat precies?

Burgers hebben de mogelijkheid om Wob verzoeken in te dienen bij bestuurlijke aangelegenheden. Daarn...

Voorwaarden voor een Wob verzoek

De overheid dient transparant te zijn over de wijze waarop zij haar publiekrechtelijke bevoegdheden ...

Inzage van reisgegevens door DUO rechtmatig

In een hoger beroepsprocedure (klik hier voor de uitspraak) heeft de Centrale Raad van Beroep geoord...

Formele rechtskracht bij besluiten

Wanneer de overheid onrechtmatig handelt jegens een ingezetene kan die, onder bepaalde voorwaarden, ...

WIVD 2017: sleepwet of waarborg?

Als onderdeel van het IT-recht specialiseert Advocatenkantoor Appelman zich in privacy; een rechtsge...