Arbeidsrecht

Verzekeringsarts geeft ander oordeel dan bedrijfsarts: wie heeft gelijk?

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij ziekteverzuim. Meldt een werknemer zich ziek, dan vin...

Ontslag bij verstoorde arbeidsrelatie werkgever

De wet kent diverse ontslaggronden door de werkgever. Een belangrijke is als er sprake is van ernsti...

Werkgever betaalt loon niet door tijdens ziekte: wat nu?

Is een werknemer ziek, dan heeft hij meestal recht op doorbetaling van loon. Via de bedrijfsarts kan...

Hoe wordt de hoogte van de billijke vergoeding bij ontslag bepaald?

Handelt een werkgever ernstig verwijtbaar jegens een werknemer, dan kan de werknemer recht hebben op...

Werknemer handelt niet integer: ontslag terecht?

Zowel van werknemers als werkgevers mag worden verwacht dat zij integer handelen. Voor een organisat...

Agressieve uitlatingen reden voor ontslag op staande voet?

Agressie op de werkvloer komt met enige regelmaat voor. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om hun w...

Recht op transitievergoeding ondanks verwijtbaar gedrag werknemer?

Ook als een werknemer een verwijt valt te maken behoudt hij zijn aanspraak op een transitievergoedin...

Niet rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet: recht op een billijke vergoeding?

In navolging van de Hoge Raad in het arrest van 8 juni 2018 (ECLI:NL:HR:2018:857) oordeelde de Recht...

Kwalificatie arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst

De scheidslijn tussen een stageovereenkomst en een arbeidsovereenkomst is soms dun terwijl de belang...

Ontslag op staande voet en onverwijldheidsvereiste

Als een werkgever een werknemer op staande voet wil ontslaan dan  moet hij aan 3 vereisten voldoen:...