Echtscheiding

Uit elkaar gaan is altijd ingrijpend. Vooral als je jarenlang lief en leed met elkaar hebt gedeeld en helemaal als er kinderen bij betrokken zijn. Scheiden of een samenwoning verbreken doet niemand zomaar. Vaak zijn er jaren van twijfel en gesprekken aan voorafgegaan.

Heeft u eenmaal het besluit genomen om te scheiden, dan komt uw advocaat in beeld. Want zonder advocaat kunt u niet scheiden. Uiteraard is het belangrijk om een kundige advocaat in de arm te nemen, maar het is ook van belang dat uw advocaat de juiste toon aanslaat. Uw advocaat kan pas van start als u het definitieve besluit heeft genomen. Een dergelijke beslissing is zo persoonlijk dat uw advocaat te allen tijde een afwachtende houding zal aannemen, het is immers uw keuze.

Hoe lang duurt het voordat u gescheiden bent?

Als u het als voormalig partners met elkaar eens bent, dan kan scheiden heel snel. Soms wel binnen een maand. In dat geval zou u zelfs kunnen volstaan met een gezamenlijke advocaat. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Een advocaat delen kan alleen wanneer uw belangen niet tegenstrijdig zijn. Bent u het op één of meer punten oneens (bijvoorbeeld over de hoogte van de alimentatie voor de kinderen), dan kan het soms wel een half jaar duren voordat u gescheiden bent. U bent officieel pas gescheiden wanneer de Rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken en deze uitspraak vervolgens is ingeschreven in de registers van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Afspraken in het kader van de echtscheiding worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant. 

Wanneer samenwonen niet meer gaat

Als er dringende kwesties zijn waarin de spanningen thuis zo hoog oplopen dat u niet meer met elkaar onder één dak kunt wonen, dan zal uw advocaat u adviseren bij de Rechtbank een ‘verzoekschrift voorlopige voorzieningen’ in te dienen. Dit is een soort Kort Geding waarin u bijvoorbeeld het alleengebruik van de woning kunt vragen. Als de rechtbank dat toewijst, dan is deze ouder vaak wel een gebruiksvergoeding aan de andere ouder verschuldigd.

Overige geschillen kort geding

Doorgaans behandelt de Rechtbank een verzoekschrift voorlopige voorzieningen binnen 3 weken na indiening en beslist de Rechtbank binnen een week na de zitting.

In een kort gedingprocedure kunnen ouders verder bijvoorbeeld een voorlopige alimentatie verzoeken voor de kinderen (of voor uzelf) en een zorgregeling voor de kinderen. Uitgangspunt is overigens dat ouders na de scheiding het gezamenlijk gezag over de kinderen blijven uitoefenen.

Maak een gratis kennismakingsafspraak bij Advocatenkantoor Appelman

Gaat u scheiden en bent u op zoek naar iemand die uw belangen behartigt, maak dan een afspraak bij Advocatenkantoor Appelman. Kennismaken kost niets. Tijdens dit eerste gesprek van een half uur kunt u rustig bekijken of u zich wenst te laten bijstaan door onze advocaat personen- en familierecht. 

Wat neemt u mee?

Bij een echtscheiding is het doorgaans zinvol bij het eerste gesprek een kopie mee te nemen van de huwelijkse voorwaarden als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, eventueel een kopie van de hypotheekakte en de eigendomsakte van de woning indien er sprake is van een eigen woning en salarisstroken van u en uw echtgenoot, de aangifte inkomstenbelasting en een opsomming van uw bezittingen en schulden.

Hulp nodig?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur