Verbintenissenrecht

Welke gevolgen heeft het stoppen of overlijden van een maat voor de maatschap?

Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen personen. Veel beroepen zoals advocaten, accountant...

Een vordering op de juiste wijze stuiten: zo werkt het

Het is vaak een punt van discussie: is een bepaalde geldvordering al dan niet verjaard. Uitgangspunt...

Verschil tussen geldleningsovereenkomst en schuldbekentenis

In de praktijk is het onderscheid tussen een geldleningsovereenkomst en een schuldbekentenis soms la...

Dubbele redelijkheidstoets bij buitengerechtelijke kosten: hoe zit dat?

Als je door een andere partij schade lijdt, dan zul je doorgaans kosten moeten maken om die partij a...

Schade aan woning: mag verzekeraar schade afwikkelen met partner van verzekerde?

Mag een verzekeraar schade aan een woning afwikkelen met de partner van de verzekerde, terwijl de ve...

Koper ontdekt hennepplantage in woning na aankoop: beroep op dwaling mogelijk?

Bij – onder meer – de verkoop van een woning spelen de mededelingsplicht en onderzoeksplicht een...

Vernietiging van overeenkomst door bewindvoerder: de voorwaarden

Sluiten twee partijen een overeenkomst, dan geldt het principe: pacta sunt servanda. Ofwel: belofte ...

Rechter wijst vordering tot volledige lockdown COVID-19 af

Met betrekking tot de recente uitbraak van het coronavirus – COVID 19 – gaan er regelmatig stemm...

Autorijder botst bij supermarkt tegen paaltje aan: wie is aansprakelijk?

Het is een klassiek aspect binnen het aansprakelijkheidsrecht: gevaarzetting. Als iemand (onbewust) ...

Algemene voorwaarden vernietigd: geen redelijke mogelijkheid tot kennisneming

Algemene voorwaarden: vrijwel elke onderneming gebruikt het. Daarbij verschilt wel vaak het tijdstip...