Sociaal Zekerheidsrecht

Hof wijst vordering zorgkantoor wegens onvoldoende verantwoording PGB af

Degene die een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt, dient daarover verantwoording af te leggen aa...

Te late aanvraag CIZ-indicatie: casemanager aansprakelijk?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kan zelf benodigde zorg worden ingekocht. Dit is handig bij sp...

Wajong uitkering geweigerd: geen urenbeperking

In een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep stond de weigering van een Wajong-uitkering...

Omvang van het sociaal zekerheidsrecht

Nederland heeft een uitgebreid stelsel aan sociale zekerheidswetten. Het vormt de primaire bron van ...

Maatwerkvoorzieningen in de WMO

Een gemeente biedt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorzieningen. Dit kunnen algem...

Informatieverstrekking Participatiewet; bewijsvermoeden

Het gebeurt regelmatig dat  gemeenten bij uitkeringsgerechtigden informatie opvragen: afschriften v...

Medewerkingsverplichting op grond van de WWB

Met enige regelmaat komt het voor dat een bijstandsaanvraag wordt opgeschort als een belanghebbende ...