Klachten- en Geschillenregeling

Advocatenkantoor Appelman streeft naar een goede dienstverlening aan u. En doorgaans slagen wij prima in het voldoen aan de verwachtingspatronen van onze cliënten. Vaak weten wij die zelfs te overtreffen. Maar het kan voorkomen dat u ontevreden over ons bent.

In dat geval is het goed om te weten dat wij deelnemen aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

Uiteraard hopen wij dat u in eerste instantie uw klacht aan ons voorlegt. Wij zullen dan ons uiterste best doen om het ontstane probleem onderling op te lossen. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u uw probleem voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Deze onafhankelijke commissie behandelt zaken over de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie.

Klachtenregeling

Op ons kantoor hebben wij een klachtenregeling ingevoerd. De advocaten op ons kantoor zullen u hierop wijzen en u deze overhandigen. Maakt u een klacht kenbaar, dan wordt deze behandeld door onze klachtenfunctionaris. Wij zoeken dan samen naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over ons kantoor tot een oplossing te brengen dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur. De kantoorklachtenregeling kunt u hier inzien. 

Geschillenregeling

De geschillenregeling houdt in dat alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.

Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur