Alle blog artikelen

Schadevergoeding auteursrechtinbreuk

Als er een inbreuk op het auteursrecht is gemaakt, kan de auteursrechthebbende schadevergoeding vord...

Medewerkingsverplichting op grond van de WWB

Met enige regelmaat komt het voor dat een bijstandsaanvraag wordt opgeschort als een belanghebbende ...

Laatste ontwikkelingen op het gebied van interlandelijke adoptie

Al langere tijd bestaat er binnen de Nederlandse politiek controverse over de wijze waarop buitenlan...

Inzage van reisgegevens door DUO rechtmatig

In een hoger beroepsprocedure (klik hier voor de uitspraak) heeft de Centrale Raad van Beroep geoord...

Conversie van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bieden bedrijven de mogelijkheid om een aanvullende set regels op te nemen in d...

Redelijk renovatievoorstel bij huur, wanneer is daar sprake van?

Soms komt het voor dat de verhuurder een dringende renovatie dient te verrichten aan een bedrijfspan...

Privacy in de media

In deze bijdrage gaat onze advocaat mediarecht in op de privacyrechtelijke vraagstukken die komen ki...

De ontnemingsmaatregel in kort bestek

Ingeval van een strafrechtelijke veroordeling kan de rechter bepalen dat het wederrechtelijk verkreg...

Ongepaste opmerking op website: blogplatform aansprakelijk?

In een recent arrest heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich uitgelaten over ...

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Per 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen is in werking getreden. Deze wet regelt onder meer d...

Formele rechtskracht bij besluiten

Wanneer de overheid onrechtmatig handelt jegens een ingezetene kan die, onder bepaalde voorwaarden, ...

WIVD 2017: sleepwet of waarborg?

Als onderdeel van het IT-recht specialiseert Advocatenkantoor Appelman zich in privacy; een rechtsge...

Gebruik van foto’s op internet: recht van intellectueel eigendom?

Ter ondersteuning van sites en blogs wordt vaak gebruik gemaakt van beeldmateriaal waarvan de plaats...

subsidized-legal-aid

We are one of the lawyer's offices in Alkmaar who give subsidized legal aid. I.e. private persons wh...

making-a-considered-choice

The decision made easy Choosing a good lawyer is no easy task. Which considerations have to play a r...

Samenlevers geen ouderschapsplan?

Onlangs boog de Rechtbank Den Haag zich over het verzoek van twee (ex) samenwonenden om hun afsprake...

Alimentatie jongmeerderjarige kinderen

Onlangs beklaagde een vader zich bij de Hoge Raad over het feit dat het Hof naar zijn mening een onj...

Casus: huurrecht

Het hebben van rustig woongenot is een groot goed. Daar is iedereen het wel over eens. Maar soms kan...

Verloop in een strafproces

Het is wenselijk dat degene die wordt verdacht van een strafbaar feit en voor de rechter moet versch...

Casus: vrijspraak dronken rijden

Een cliënt is betrokken bij een eenzijdig verkeersongeval en heeft de plaats van het ongeval verlat...

Kindgebonden budget niet in mindering op de behoefte van het kind

Op 9 oktober 2015 deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak voor de alimentatiepraktijk. De Hoge R...

Ongepaste uitlatingen op Facebook geen dringende reden voor ontslag

Ongepaste uitlatingen van een werknemer vormden in deze zaak geen dringende reden voor ontslag op st...

Contract te vaag; geen overeenkomst

Sinds 1 januari 2015 geldt op grond van het nieuwe artikel 7:668 een aanzegplicht. Deze plicht houdt...

Geen ontslag na WhatsApp-foto grafsteen

Een werknemer die een WhatsApp bericht had verstuurd met een foto van een grafsteen met daarop de na...

De eerste WWZ-uitspraak: aanzegplicht leidt tot discussie

Sinds 1 januari 2015 geldt op grond van het nieuwe artikel 7:668 een aanzegplicht. Deze plicht houdt...