Adoptie advocaat

Waar kan een adoptie advocaat u bij helpen? Advocatenkantoor Appelman heeft jarenlange ervaring op alle subonderwerpen binnen het adoptierecht, waaronder Nederlandse adopties, interlandelijke adopties, erkenning van adopties waarbij de adoptiefouders in het buitenland verblijven, partneradopties, adopties van meerderjarigen en adopties van AMA’s.

Erkenning naar Nederlands recht

Een adoptie die in het buitenland tot stand is gekomen, kan in de meeste gevallen in Nederland worden erkend. Als het kind minderjarig is en het om een sterke adoptie gaat, krijgt het kind door de erkenning de Nederlandse nationaliteit. Gaat het daarentegen om een zwakke adoptie, dan is omzetting vereist. Voorwaarde hiervoor is dat het kind en de ouders in Nederland verblijven.

In een aantal gevallen kan een buitenlandse adoptie-uitspraak rechtstreeks worden ingeschreven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand Den Haag, in het andere geval dient een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank te worden gevolgd. In alle gevallen is bijstand van een advocaat daarbij verplicht. Als er in uw geval sprake van een buitenlandse adoptie-uitspraak die in het buitenland tot stand is, leest u meer daarover op de pagina erkenning en omzetting van adopties. 

Stiefouderadoptie

Bij een verzoek tot stiefouderadoptie dient aan dezelfde voorwaarden als een ‘gewone’ adoptie voldaan te worden. Een daarvan is dat het kind op de eerste dag van indiening van het verzoek minderjarig is. In bijzondere gevallen kan adoptie van een volwassene toegewezen worden. Advocatenkantoor Appelman heeft jarenlange ervaring met stiefouderadopties voor zowel Nederlandse kinderen als kinderen die door middel van een buitenlandse adoptie-uitspraak geadopteerd zijn. Soms bijvoorbeeld onder het Haags adoptieverdrag, omdat niet allebei de ouders het kind konden adopteren. Zie voor meer informatie deze pagina over stiefouderadoptie. 

Volwassene adopteren

Het is mogelijk om in Nederland een volwassene te adopteren. Al zegt de Nederlandse wet dat adoptie in principe alleen is voorbehouden aan minderjarigen, kan een meerderjarige in bijzondere gevallen ook worden geadopteerd.

Een adoptieverzoek is bijvoorbeeld mogelijk als de meerderjarige gedurende zijn of haar hele leven (of een deel daarvan) met diens pleeg- of stiefouders heeft samengewoond. Onze adoptie advocaat kan in uw geval beoordelen wat de concrete kansen en mogelijkheden zijn voor een adoptieverzoek. Jurisprudentie op het gebied van volwassenenadoptie is sterk in ontwikkeling en is de afgelopen 10 jaar steeds meer in opkomst geraakt, waarbij de rechtbank vele verzoeken heeft gehonoreerd met een beroep op art. 8 EVRM (bescherming van privé- en familieleven).

Adoptie pleegkind

In uitzonderlijke omstandigheden kan een kind op jonge leeftijd uit huis worden geplaatst als de ouders niet in staat zijn voor het kind te zorgen. Dat gaat in de regel vergezeld met een ondertoezichtstelling. Na verloop van tijd kan er een hechte gezinsband ontstaan en ontstaat bij zowel het kind als de ouders de behoefte om de banden juridisch te formaliseren. In dat geval moet in elk geval vast staan dat pleegkind van zijn of haar ouders niets meer te verwachten hebben in de hoedanigheid van ouder. Onder voorwaarden kunnen pleegouders dan een verzoek indienen om het pleegkind te adopteren. Dit is ook mogelijk bij buitenlandse pleegkinderen die in Nederland in een pleeggezin zijn opgenomen. Als de adoptie wordt uitgesproken vóórdat het kind 18 wordt, verkrijgt het van rechtswege de Nederlandse nationaliteit.

Herroeping

Soms komt het voor dat een geadopteerde een reeds tot stand gebrachte adoptie wenst te herroepen. Dit is mogelijk tussen het 18e en 22ste levensjaar. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd. Herroeping heeft tot gevolg dat de familierechtelijke banden tussen het kind en de adoptiefouders worden verbroken en dat de oorspronkelijke familierechtelijke banden weer herleven.

Draagmoederschap

Een traject voor draagmoederschap is niet in de Nederlandse wet geregeld. De procedure wordt afgerond met een verzoekschrift tot adoptie, waarbij de partner van de wensouder in familierechtelijke betrekking tot het kind komt te staan. Dit gebeurt door middel van een partneradoptie. Onze advocaat adoptierecht kan u in het hele traject bijstaan.

Procedure

U hoeft ons kantoor niet te bezoeken. Uiteraard is dit wel mogelijk. Ons kantoor werkt landelijk en de procedure kan, incl. eventuele online besprekingen, op afstand worden behandeld. Als alle benodigde documenten in ons bezit zijn, stellen we het verzoekschrift op en dienen dit, na uw goedkeuring, zo snel mogelijk in bij de rechtbank. Het verdere tijdsverloop is sterk afhankelijk van de rechtbank. Bij sommige rechtbanken duurt de procedure een paar weken, bij andere rechtbanken kan dit een half jaar bedragen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang en tussentijdse ontwikkelingen.

Advocaat adoptierecht

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier, mail ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Klik dan op de ‘Bel mij terug’ knop (alleen desktop).

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur