Internationale adoptie

Als u een kind heeft geadopteerd in het buitenland, moet de adoptie in een aantal gevallen in Nederland worden erkend. Bij een zogenoemde zwakke adoptie moet de uitspraak bovendien worden omgezet in een sterke adoptie. U heeft voor beide verzoeken bijstand van een advocaat nodig. Gaat het om een adoptie uit een land dat is aangesloten bij het Haags adoptieverdrag, dan wordt de adoptie-uitspraak in Nederland van rechtswege erkend. Het kind verkrijgt automatisch het Nederlanderschap (art. 5 RWN). Vereist is dan wel dat er sprake is van een conformiteitsverklaring. Heeft u deze niet, dan moet de uitspraak worden erkend via een rechtbankprocedure.

Erkenning niet van rechtswege

Niet alle landen zijn bij het Haags adoptieverdrag aangesloten. Als er sprake is van een adoptie uit een land dat niet is aangesloten bij het Haags adoptieverdrag, dan kan de adoptie in Nederland worden erkend als de ouders hun gewone verblijfplaats in het adoptieland hadden, of in Nederland. Bij een internationale adoptie vanuit Nederland moeten de adoptiefouders beschikken over een beginseltoestemming. Bij dit soort procedures is ook bijstand van een advocaat benodigd.

Gewone verblijfplaats

Het begrip ‘gewone verblijfplaats’ kan een rol spelen als de adoptiefouders niet permanent in Nederland gevestigd zijn of zijn geweest, bijv. vanwege een (kortdurend) verblijf in het land waar de adoptie is uitgesproken. Het feit dat de adoptiefouders bijv. inschrijving in Nederland hebben gehad, is hierbij niet leidend, maar  het gaat erom waar zij het ‘permanente centrum van hun belangen’ gevestigd hebben. Verdere aanknopingspunten kunnen zijn: de duur van het verblijf, familiaire banden, intentie van het verblijf, regelmatigheid, plaats van school of een tastbare uiting zoals huis of werk.

Erkenning en omzetting

Sommige landen kennen alleen ‘zwakke adopties’. Dit geldt ook voor een aantal landen die zijn aangesloten bij het HAV. In zulke gevallen worden de familierechtelijke banden tussen de biologische ouders en het kind niet verbroken. Omdat Nederland alleen sterke adopties kent, dient een dergelijke uitspraak in Nederland dan ook te worden omgezet in een ‘sterke adoptie’. De familierechtelijke banden worden dan verbroken.

Geboortegegevens van het adoptiefkind

Als het kind een originele geboorteakte heeft, wordt deze automatisch met de adoptie-uitspraak in de Nederlandse registers ingeschreven. Ingeval de adoptiefouders niet over een (originele) geboorteakte beschikken, moeten de geboortegegevens van het kind met de adoptie-uitspraak officieel worden vastgesteld. Die gegevens kunnen mede blijken uit de buitenlandse adoptie-uitspraak. In beide gevallen wordt een officieel Nederlands afschrift van de geboorteakte opgemaakt die in Nederland kan worden gebruikt.

Advocaat adoptierecht

Advocatenkantoor Appelman is gespecialiseerd in (internationaal) adoptierecht en heeft veel ervaring op alle adoptiegebieden.  Thans beschikken onze specialisten over kennis van het adoptierecht in meer dan 40 landen. Neem contact op en leg vrijblijvend voor uw vraag voor; u krijgt binnen 24 uur antwoord.

Uw advocaten op dit gebied

Edward Appelman