Privacyverklaring

Een privacyverklaring is een eenzijdige overeenkomst die verplicht is voor instanties die persoonsgegevens verzamelen. De verantwoordelijke dient de gebruiker onder andere te informeren over welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel. In een privacyverklaring moeten een aantal vaste onderwerpen zijn opgenomen.

In een privacyverklaring dient onder meer te staan:

  • Identiteit van de verantwoordelijke;
  • Doeleinden van de verwerking;
  • Verplichting om gegevens te verstrekken en hoe ver deze verplichting reikt;
  • Wie de ontvangers van de gegevens zijn;
  • Indien er gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde gegevensverzameling, een vermelding hiervan;
  • De rechten van de betrokkenen;
  • Het beveiligingsniveau;
  • Vermelding van de contactpersoon.

 

Categorie Privacyrecht
Wetsartikel
Synoniemen Privacy statement