Belangrijke informatie

Advocatenkantoor Appelman

Nieuwlandersingel 53
1814CK Alkmaar

T. +31 72 512 3229
F. +515 72 64
E. [email protected]

Advocatenkantoor Appelman is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 37159448

Nederlands BTW nummer: NL8091.20.902.B.01

De advocaten van Advocatenkantoor Appelman zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) en zijn gebonden aan de gedragsregels.

In overeenstemming met de Nederlandse wet ter voorkoming van witwassen en terrorismebestrijding Wwft), dient Advocatenkantoor Appelman in bepaalde situaties de identiteit van hun cliënten te verifiëren alvorens wij een opdracht kunnen accepteren. Alle advocatenkantoren in Nederland zijn op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om ongebruikelijke transacties aan FIU-Nederland te rapporteren. Als u nadere informatie hierover wenst kunt u terecht bij een van onze advocaten of kunt u terecht op de website van het Bureau Financieel Toezicht of de Nederlandse Orde van Advocaten.

De advocaten van Advocatenkantoor Appelman zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid volgens de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). Deze verzekering omvat wereldwijde dekking. Onze verzekeraar is Aon Risk Solutions, Paalbergweg 2-4, Amsterdam, Nederland.

De algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Appelman kunt u raadplegen via het secretariaat of de advocaat. Ook kunt u de algemene voorwaarden inzien via www.appelman.nl/contact/algemene-voorwaarden. Raadpleeg de algemene voorwaarden voor meer informatie over, onder meer, onze vergoedingen, beperking van aansprakelijkheid, toepasselijk recht, forumkeuze. etc.

We streven ernaar de kwaliteit van onze service voortdurend te verbeteren. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent over onze dienstverlening, horen wij dat graag van u. Vragen, suggesties of klachten kunnen worden gestuurd naar bovenstaand adres of naar [email protected]. Het klachtenreglement kunt u hier inzien. Zie voor meer informatie over de klachtenregeling deze pagina. 

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring