Alle blog artikelen

Erkenning en gezag: de verschillen uitgelegd

Met regelmaat komt de vraag aan de orde wat het verschil is tussen erkenning en gezag. Kortweg leidt...

Verzekeringsarts geeft ander oordeel dan bedrijfsarts: wie heeft gelijk?

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij ziekteverzuim. Meldt een werknemer zich ziek, dan vin...

Buitenechtelijk kind erkennen: wanneer kan dat?

Erkenning is een belangrijk juridisch instrument. Door erkenning kan een ouder juridisch ouderschap ...

Ontslag bij verstoorde arbeidsrelatie werkgever

De wet kent diverse ontslaggronden door de werkgever. Een belangrijke is als er sprake is van ernsti...

Welke gevolgen heeft het stoppen of overlijden van een maat voor de maatschap?

Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen personen. Veel beroepen zoals advocaten, accountant...

Werkgever betaalt loon niet door tijdens ziekte: wat nu?

Is een werknemer ziek, dan heeft hij meestal recht op doorbetaling van loon. Via de bedrijfsarts kan...

Een dwangsom verbeuren. Hoe werkt dat in de praktijk?

Wil je dat een partij iets doet of nalaat, dan kan je daartoe een vordering instellen bij de rechtba...

Wijzigen van voorlopige partneralimentatie: zo zit het

De rechtbank kan bij wijze van voorlopige voorziening een partneralimentatie vaststellen. Dit volgt ...

Hof: persiflage Max Verstappen in Picnic-reclame niet onrechtmatig

Enkele jaren geleden maakte online supermarktketen Picnic een reclame waarin zij een Max Verstappen-...

Hoe wordt de hoogte van de billijke vergoeding bij ontslag bepaald?

Handelt een werkgever ernstig verwijtbaar jegens een werknemer, dan kan de werknemer recht hebben op...

Een vordering op de juiste wijze stuiten: zo werkt het

Het is vaak een punt van discussie: is een bepaalde geldvordering al dan niet verjaard. Uitgangspunt...

Rechter: VvE besluit omtrent nooduitgang in privégedeelte is nietig

Onlangs stond een geschil centraal bij het hof Amsterdam of de vereniging van eigenaren (VvE) mocht ...

Werknemer handelt niet integer: ontslag terecht?

Zowel van werknemers als werkgevers mag worden verwacht dat zij integer handelen. Voor een organisat...

Agressieve uitlatingen reden voor ontslag op staande voet?

Agressie op de werkvloer komt met enige regelmaat voor. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om hun w...

Ouderlijk gezag vader ontnemen: kan dat?

Een slechte verstandhouding tussen ouders kan het uitoefenen van gezamenlijk gezag in de weg staan. ...

Ouderlijk gezag aanvragen zonder toestemming moeder. Hoe gaat dat?

Ouders met gezag zijn verplicht om bij te dragen in de zorg en opvoeding over hun kinderen. In veel ...

Vader eist ouderlijk gezag: wat kun je dan ondernemen?

In het personen- en familierecht geldt het adagium: mater semper serte est. Ofwel: de moeder is zeke...

Vader brengt kind niet terug: wat kun je dan ondernemen?

Ouders zijn verplicht om een bestaande omgangsregeling na te komen. In de praktijk gebeurt het met r...

Hoeveel kilometer mogen gescheiden ouders uit elkaar wonen?

Het komt vaak voor: ouders gaan na het verbreken van de relatie verhuizen naar elders in het land. D...

Verschil tussen geldleningsovereenkomst en schuldbekentenis

In de praktijk is het onderscheid tussen een geldleningsovereenkomst en een schuldbekentenis soms la...

Dubbele redelijkheidstoets bij buitengerechtelijke kosten: hoe zit dat?

Als je door een andere partij schade lijdt, dan zul je doorgaans kosten moeten maken om die partij a...

Huurder beschikt niet over huisvestingsvergunning: bestuurlijke boete terecht?

Soms bepaalt een gemeentelijke verordening dat bepaalde bewoners van huurruimte over een zogenoemde ...

Erkenning vernietigen ná verzoek tot vervangende toestemming: kan dat?

Het komt met enige regelmaat voor: bij de geboorte van het kind wenst de moeder geen toestemming aan...

Voorlopig deskundigenonderzoek: hoe gaat dat in zijn werk?

Het komt vaak voor: een partij heeft een juridisch geschil, maar weet niet goed hoe sterk zijn kanse...

Benoeming van rechter-plaatsvervangers bij meervoudige kamer

Een procedure bij de rechtbank kan worden behandeld door de zogenoemde meervoudige kamer. In dat gev...

Servicekosten bij geliberaliseerde woonruimte: hoe ver reikt de contractvrijheid?

In het Nederlandse verbintenissenrecht geldt als uitgangspunt dat partijen contractsvrijheid hebben....

Verdeling van huwelijksgoederengemeenschap: wanneer is daar sprake van?

Gaan echtgenoten die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd uit elkaar, dan kan het voorkomen dat (...

Schade aan woning: mag verzekeraar schade afwikkelen met partner van verzekerde?

Mag een verzekeraar schade aan een woning afwikkelen met de partner van de verzekerde, terwijl de ve...

Koper ontdekt hennepplantage in woning na aankoop: beroep op dwaling mogelijk?

Bij – onder meer – de verkoop van een woning spelen de mededelingsplicht en onderzoeksplicht een...

Verkoop woning in kort geding: glas ijs

Het Hof Amsterdam heeft op 26 november 2019 een voor de rechtspraktijk belangrijke uitspraak gedaan,...