Vaststellingsovereenkomst (verbintenissenrecht)

Een vaststellingsovereenkomst wordt gebruikt om een geschil te beslechten, al dan niet via mediation of door het maken van een onderlinge afspraak. Dit soort overeenkomsten komt vaak terug in het arbeidsrecht: werknemer en werkgever maken dan onderling een afspraak over beëindiging van het dienstverband.

Specifieke informatie over de vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht leest u op onze webpagina arbeidsrecht. De term staat synoniem voor beëindigingsovereenkomst en ontslag met wederzijds goedvinden).

Voordelen vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomsten zijn bedoeld om de rechten en plichten van partijen duidelijk vast te leggen. Het is een ideale manier om geschil onderling op te lossen, zonder de gang naar de rechter te hoeven maken. De afspraken worden duidelijk op papier vastgelegd zodat voor beide partijen duidelijk is welke rechten en plichten er over en weer te gelde kunnen worden gemaakt. Indien een van de partijen zich vooralsnog niet aan de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst houdt, kan (al dan niet via een gerechtelijke procedure) nakoming gevorderd worden.

Opstellen van een vaststellingsovereenkomst

Het is vaak zeer belangrijk dat partijen zich bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst laten bijstaan door een deskundige. Zo is het bij een beëindigingsovereenkomst in het ontslagrecht van belang dat de werknemer zich laat adviseren welke aanspraken hij heeft, zodat hij door middel van het ondertekenen van de overeenkomst geen afstand doet van bepaalde rechten die hij anders wel zou hebben genoten. Ook in andere gevallen kan een vaststellingsovereenkomst uitkomst bieden. Zo kan een verlenging van een schutting tussen twee percelen afwijken van de kadastrale aanduiding. Dit kan door middel van een vaststellingsovereenkomst worden gecorrigeerd, mits deze vervolgens kadastraal wordt vastgelegd. Hiervoor dient de hulp van een notaris te worden ingeschakeld.

Schikkingsonderhandelingen

Vaak komt het voor dat partijen met een geschil naar de rechter stappen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de rechter een oordeel velt die voor beide partijen ongunstig kan uitpakken. Dit doet zich bijvoorbeeld voor in het personen- en familierecht. Door een schikkingsonderhandeling, al dan niet met behulp van mediation, kan een geschil minnelijk worden opgelost met behoud van optimale resultaten voor beide partijen.

Aangezien een vaststellingsovereenkomst voor wat betreft wet- en regelgeving niet veel afwijkt van andere overeenkomsten, zijn de reguliere bepalingen omtrent het vermogensrecht van toepassing. Dit betekent onder andere dat de regeling omtrent wanprestatie en nakoming (6:74 e.v. BW) onverkort van toepassing zijn. Indien er gronden zijn voor ontbinding, kan de partij die de ontbinding met succes inroept de andere partij aansprakelijk stellen voor de door haar geleden schade.

Advocaat verbintenissenrecht

Een advocaat verbintenissenrecht kan u meer advies en informatie geven met betrekking tot het opstellen van een vaststellingsovereenkomst en in rechte bijstaan om nakoming van een afspraak uit de vaststellingsovereenkomst af te dwingen. Daarnaast kan hij u adviseren over de geldigheid van bepaalde gemaakte afspraken.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.