Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden bereikt u met uw werkgever een overeenstemming over een beëindiging van het dienstverband. Omdat er aan een ontslag rechten en plichten van respectievelijk de werkgever en de werknemer verbonden zijn, is het van belang dat u op de hoogte bent van uw positie bij een dergelijk ontslag. Hier leest u wat een advocaat arbeidsrecht voor u kan betekenen en waar u op dient te letten bij een beëindigingsovereenkomst.

Ontslag met wederzijds goedvinden in de praktijk

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden ondertekent u met uw werkgever een contract; dit geschiedt in de vorm van een vaststellingsovereenkomst (ook wel: beëindigingsovereenkomst).

In de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst maakt u afspraken over de (financiële) afhandeling van het ontslag en op welke datum het ontslag zal ingaan. De werkgever heeft er belang bij een vergoeding toe te kennen die zodanig in verhouding staat tot een door de rechter toe te kennen vergoeding, dat het ontslag niet via de rechter wordt aangevochten. Daardoor zou immers het risico ontstaan dat de toegekende ontslagvergoeding mogelijk hoger uitvalt dan de overeengekomen vergoeding. Aan de andere kant bestaat het risico voor de werkgever dat het ontslag geen verdere doorgang kan vinden. Dit komt omdat hij geen toestemming krijgt van het UWV of dat de kantonrechter geen reden ziet het ontslag toe te kennen.

Bedenktijd na ondertekening

Als werknemer heeft u na ondertekening van het contract nog 14 dagen bedenktijd. Meestal wordt deze cooling-off periode benut om zaken rustig helder te krijgen in geval er voorafgaand veel oorzaken zijn geweest die hebben geleid tot de beëindiging. In dat geval heeft u de gelegenheid om de vaststellingsovereenkomst ongedaan te maken. Als dat zich voordoet, zal de werkgever zal in dat geval met een nieuw voorstel moeten komen of de reguliere ontslagprocedure dienen te volgen om tot een ontslag te komen.

Relevante afspraken in de beëindigingsovereenkomst

U dient als werknemer bij de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst in elk geval rekening te houden met de hoogte van de (financiële) afhandeling. Hierbij moet u in elk geval aandacht schenken aan de hoogte van de financiële vergoeding, of u blijft werken tot de laatste dag of dat u eerder mag stoppen, regeling over eventueel nog openstaande vakantiedagen, positief getuigschrift, afspraken over een eventueel concurrentiebeding (indien opgenomen in het arbeidscontract). Ook is van belang welke rechter of instantie bevoegd is kennis te nemen van het geschil. Dit is belangrijk indien u achteraf toch niet eens bent met de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst. Ter volledigheid: u heeft in geval tot 14 dagen na ondertekening bedenktijd. Na deze periode zal een eventuele onenigheid over de geldigheid van een afspraak aan de rechter moeten worden voorgelegd. In uitzonderlijke omstandigheden kan een afspraak (beding) worden vernietigd.

Recht op WW-uitkering na ondertekening

Als werknemer dient u er goed op bedacht te zijn dat uit de vaststellingsovereenkomst dient te blijken dat het ontslag niet door u is geïnitieerd. Ook is van belang dat uit de overeenkomst niet blijkt dat de reden voor beëindiging is gelegen in een oorzaak aan uw kant. Dat komt omdat het recht op WW enkel ontstaat als er geen sprake was van een dringende reden aan uw kant. Daarnaast dient de opzegtermijn is in acht te zijn genomen en dat uw werkgever het initiatief tot ontslag heeft genomen.

Opzegging vanaf 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 is het mogelijk dat de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt met uw instemming. In tegenstelling tot een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst is uw werkgever in dit geval wel een transitievergoeding verschuldigd. Bij onderlinge overeenkomst kunnen er uiteraard andere afspraken worden gemaakt. Onze advocaten kunnen u hier geheel vrijblijvend en kosteloos meer informatie over geven.

Advocaat arbeidsrecht

Een groot deel van het aantal ontslagzaken verloopt door middel van een beëindigingsovereenkomst. Onze advocaat arbeidsrecht heeft een grote expertise op het gebied van beëindigingsovereenkomsten. In het merendeel van de zaken zullen de advocaatkosten voor het ontslag met wederzijds goedvinden worden verhaald op de werkgever.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.