Advocaat bij wanprestatie en vordering tot schadevergoeding

Tekortkoming in de nakoming

Bij een wederkerige overeenkomst zijn beide partijen verplicht om de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen. Dit één van de partijen dit niet, dan schiet deze partij in de nakoming tekort. Er is dan ook wel sprake van een wanprestatie. De schuldenaar zal in in dat geval alleen schadevergoedingsplichtig zijn indien de tekortkoming hem kan worden toegerekend. Deze gevolgen en de rechten en plichten van beide partijen staan geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

Overmacht

De schuldenaar zal niet schadevergoedingsplichtig zijn indien de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien er zich een overmachtssituatie voordoet. Er is dan sprake van een oorzaak die buiten de schuld en risicosfeer van de schuldenaar ligt, ten gevolge waarvan de tekortkoming is ingetreden. Anders geformuleerd: als de schuldenaar -gezien zijn positie- geen schuld heeft aan de tekortkoming én de tekortkoming niet voor zijn risico behoort te komen, is er sprake van overmacht. Een leverancier zal zich bijvoorbeeld niet snel op overmacht kunnen beroepen als een truck onderweg pech krijgt: dit is een omstandigheid die immers voor zijn (bedrijfs)risico behoort te komen.

Toerekenbare tekortkoming

Als de tekortkoming in de nakoming blijvend onmogelijk is, treedt verzuim in. De schuldenaar zal dan vervangende schadevergoeding verschuldigd zijn. Als tekortkoming niet blijvend onmogelijk is, blijft de schuldenaar de prestatie verschuldigd. Het recht op schadevergoeding zal dan pas ontstaan als de schuldenaar in verzuim is gesteld. Dit kan door middel van een ingebrekestelling. Dit is een brief waarin de schuldenaar een termijn wordt gesteld om alsnog de verschuldigde prestatie na te komen. Feitelijk wordt dan aangegeven dat de schuldeiser alsnog de verschuldigde prestatie wenst. (bijvoorbeeld: levering, reparatie). De schuldeiser is niet verplicht om te allen tijde een aanbod tot nakoming te aanvaarden, maar als de schuldeiser een behoorlijk aanbod niet accepteert, zal hij daarentegen in schuldeisersverzuim raken.

Schadevergoeding

Bij een wederkerige overeenkomst zijn beide partijen verplicht om afspraken uit de overeenkomst na te komen. Dit volgt uit de term ‘pacta sunt servanda’ (belofte maakt schuld). In geval van een wanprestatie kan de schuldeiser in plaats van nakoming ook schadevergoeding vorderen. Dit is dan volledige schadevergoeding. De omvang van de schadevergoeding kan worden vastgesteld via een schaderapport. Maar: in plaats van volledige schadevergoeding kan ook nakoming worden gevorderd met aanvullende of bijkomende schadevergoeding. Uit het verzuim vloeit immers voort dat de schuldenaar te allen tijde schadevergoedingsplichtig is bij een toerekenbare tekortkoming. Als nakoming echter tot gevolg heeft dat er geen schade is, zal schadevergoeding ook niet mogelijk zijn: er is dan immers geen ruimte voor compensatie. In de regel zal het echter nooit voorkomen dat nakoming vooralsnog de volledige lading dekt. In dat geval kan aanvullende schadevergoeding worden gevorderd. Bij gehele niet-nakoming zal vervangende schadevergoeding kunnen worden geëist.

Advocatenkantoor Appelman te Alkmaar

De advocaten van Advocatenkantoor Appelman hebben veel ervaring in het verbintenissenrecht. Onderwerpen als wanprestatie en schadevergoeding zijn daarbij onderwerpen die met regelmaat aan de orde komen. Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek voor nader advies van onze advocaat verbintenissenrecht indien u juridisch geschil heeft of kom langs tijdens ons inloopspreekuur op woensdag.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Bel mij terug