Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn een aanvullende set regels die onderdeel kunnen uitmaken van een overeenkomst. Supermarkten, winkeliers, dienstverleners en vele andere bedrijven maken gebruik van algemene voorwaarden als aanvulling op de overeenkomst. Zo zal op een transactie in de supermarkt onverkort de algemene voorwaarden van toepassing zijn, ondanks dat de gemiddelde persoon zich daarvan niet bewust is ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing en wat is het verschil in toepasselijkheid van de algemene voorwaarden bij B2B en B2C?

De wettelijke bepalingen omtrent de algemene voorwaarden staan opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat opgenomen aan welke wettelijke vereisten algemene voorwaarden dienen te voldoen om toepasbaar te zijn en welke bepalingen in het algemeen niet zijn toegestaan.

Ter hand stellen van de algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op een overeenkomst indien zulks in de overeenkomst is opgenomen. Daarnaast is bij een overeenkomst met een particulier -consument- vereist dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld of dat de consument een redelijke mogelijkheid heeft gehad om van de algemene voorwaarden kennis te kunnen nemen. Daarvoor zijn een aantal alternatieven in de wet opgenomen. De hoofdregel luidt dat het bedrijf, waar mogelijk, de algemene voorwaarden ter hand moet stellen aan de consument. Alleen als dat niet mogelijk is dient het bedrijf een zekere inspanning te verrichten om de consument te informeren over het bestaan van de algemene voorwaarden en op welke wijze deze kunnen worden ingezien. Zo zal het bij eenvoudige transacties als het doen van boodschappen ondoenlijk zijn om bij elke klant de algemene voorwaarden ter beschikking te stellen. In zulke gevallen is een uitdrukkelijke verwijzing naar de vindplaats van de algemene voorwaarden voldoende. Als het bedrijf deze verplichtingen nalaat, kan dat verstrekkende gevolgen hebben: de consument kan in dat geval de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk vernietigen, met tot gevolg dat de desbetreffende bepalingen uit de algemene voorwaarden niet langer meer van toepassing zijn op de overeenkomst. Overigens is conversie van algemene voorwaarden niet mogelijk.

Grijze en zwarte lijst in de algemene voorwaarden

Niet alle bepalingen die in de algemene voorwaarden staan opgenomen zijn ook daadwerkelijk rechtsgeldig indien de overeenkomst wordt ondertekend. Bij een overeenkomst met een consument dient het bedrijf bepalingen die onredelijk bezwarend kunnen zijn voor de consument uit de algemene voorwaarden te laten. Een aantal bepalingen wordt ‘vermoed’ onredelijk bezwarend te zijn (grijze lijst), andere bepalingen worden per definitie aangemerkt als onredelijk bezwarend (zwarte lijst). In het eerste geval dient het bedrijf, indien de consument een beroep doet op het feit dat een beding onredelijk bezwarend is, tegenbewijs te leveren. Het bedrijf kan dan aantonen dat het beding, gelet op de omstandigheden, niet onredelijk bezwarend is voor de consument. In het tweede geval kan het bedrijf geen tegenbewijs leveren en kan de consument te allen tijde de vernietigbaarheid inroepen. Vernietiging van een beding dat op de grijze of zwarte lijst is opgenomen kan door middel van een buitengerechtelijke verklaring of door eerst een beroep te doen op de vernietigbaarheid van het beding in een gerechtelijke procedure. Indien u zelf wilt controleren of een beding onredelijk bezwarend is kunt u het beding laten toetsen door een advocaat verbintenissenrecht. De bepalingen omtrent de grijze en zwarte lijst staan opgenomen in art. 6:236 en 6:237. Voorbeeld van een beding in de algemene voorwaarden die in de zwarte lijst staat, is een bepaling die de wettelijke verjaringstermijn van minimaal vijf jaar verkort naar één jaar (art. 6:237 onder g BW).

Opstellen van algemene voorwaarden

Vooral in zakelijke dienstverlening tussen bedrijven kunnen algemene voorwaarden van groot belang zijn om zo potentiële (financiële) risico’s af te wenden. Dit geldt onverkort voor B2C dienstverlening en verkoop. Een advocaat gespecialiseerd in het verbintenissenrecht is in staat om juridisch correcte algemene voorwaarden op te stellen die bovendien de toets van art. 6:236 en 6:237 BW doorstaan.

Hulp nodig van een advocaat verbintenissenrecht?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.