Geheimhoudingsverklaring

Geheimhoudingsverklaringen kennen vele toepassingen. Denk aan bedrijfsgeheimen: deze worden vaak beschouwd als de tegenpool van het octrooirecht. In plaats van dat een techniek openbaar wordt gemaakt door registratie, wordt deze juist voor de buitenwereld geheim gehouden. Het gaat dan ook vaak om bedrijfsgevoelige informatie met een (hoge) economische waarde. In een geheimhoudingsverklaring (ook wel: geheimhoudingsovereenkomst) kan worden vastgelegd dat er ten aanzien van bepaalde onderwerpen of informatie geheimhouding wordt betracht.

Geheimhoudingsverklaring arbeidsovereenkomst

Vaak komt het voor dat werknemers in een arbeidsrelatie over bepaalde geheime bedrijfsinformatie moeten beschikken. Het gaat dan om bedrijfsinformatie met een (hoge) economische waarde. Concurrenten kunnen uit deze informatie marktvoordeel halen. Maar ook kan de werknemer na afloop van de arbeidsovereenkomst voor zichzelf beginnen. Met een concurrentiebeding kan worden voorkomen dat de werknemer de informatie te eigen bate gebruikt. Daarnaast kan in de geheimhoudingsverklaring een boetebeding worden opgenomen. Als de weknemer vervolgens het beding overtreedt, zal hij de boetes verschuldigd zijn. Ook kan het doorspelen van bedrijfsgeheimen reden zijn voor ontslag.

Strekking geheimhoudingsverklaring

Een geheimhoudingsverklaring zal niet alleen gekoppeld zijn aan het dienstverband. Immers, ook na afloop van het dienstverband is het van belang dat geheime bedrijfsinformatie beschermd blijft. De duur van de bescherming hangt echter wel af van de soort informatie. Een concurrentiebeding kan immers om dezelfde reden ook niet permanent worden ingeroepen. Om die reden kan het in de praktijk lastig zijn om vast te stellen welke onderwerpen wel, en welke niet onder de geheimhoudingsverklaring vallen. Ook de duur is daarbij van belang.

Due diligence onderzoek

Bij fusies en overnames kan bedrijfsgevoelige informatie een grote rol spelen. Het geeft immers goed weer wat de concurrentiepositie van de onderneming is. Bij onderhandelingen is het dan ook belangrijk om duidelijke afspraken te maken hieromtrent. Door middel van een non-disclosure agreement kan de wederpartij worden verboden de verkregen informatie door te spelen.

Boetebeding geheimhoudingsverklaring

De meest voorkomende wijze van handhaving is om een boetebeding in de geheimhoudingsverklaring overeen te komen. Op deze manier wordt geregeld dat bij elke overtreding de partij een bedrag verschuldigd zal zijn. In de praktijk kunnen dit extreem hoge bedragen zijn.

Geheimhoudingsverklaring advocaat

Een advocaat verbintenissenrecht kan u van dienst zijn bij het opstellen van een geheimhoudingsverklaring. Advocatenkantoor Appelman heeft jarenlange ervaring in het contractenrecht (verbintenissenrecht) en regelmatig komt het onderwerp van geheimhoudingsverklaringen aan de orde. Neem voor informatie contact met ons op.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.