Vaststellingsovereenkomst

Heeft uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst (=vso)  voorgelegd? Wij kunnen deze gratis! (*) voor u controleren en  beoordelen of deze WW proof is middels onze vso-check. Ook kunnen wij voor u controleren of uw werkgever u de juiste transitievergoeding aanbiedt.

Als u hierin geïnteresseerd bent, stuurt u ons de volgende stukken:

-de vso + begeleidende brief van uw werkgever (indien van toepassing)

-wat u van de vso vindt of uw vragen over de vso

-uw arbeidsovereenkomst

-uw jaaropgaaf 2020

-uw legitimatie

Als u ons deze stukken mailt dan kunnen wij deze binnen 24 uur beoordelen.

* De meeste werkgevers bieden in de vso een vergoeding aan voor de juridische kosten. Meestal is dit bedrag voldoende. Is het bedrag niet voldoende dan proberen wij altijd bij uw werkgever te bedingen dat hij deze kosten vergoedt. Wij proberen dus de kosten bij uw werkgever te leggen. Dit lukt vrijwel altijd. In de meeste gevallen kosten wij u dus niets!

Geïnteresseerd? Mail ons: [email protected]

Wat is een transitievergoeding?

Als de werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan is hij aan u als werknemer een vergoeding verschuldigd. Dit heet de transitievergoeding. Ruwweg is de transitievergoeding gelijk aan 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Dus bij een dienstverband van 9 jaar heeft u recht op 3 bruto maandsalarissen. Heeft uw werkgever geen sterke zaak dan kunnen wij er regelmatig belangrijk meer voor u uitslepen.

Vrijwel altijd recht op een transitievergoeding

Ook als u een verwijt valt te maken dan behoudt u aanspraak op een transitievergoeding. Dat is alleen anders indien de rechter oordeelt dat sprake is van een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van u als werknemer. De lat ligt hoog: de Hoge Raad heeft overwogen dat de rechter deze uitzonderingsgrond terughoudend moet toepassen. U kunt uw recht op een transitievergoeding alleen kwijtraken in uitzonderlijke gevallen. Het moet dan evident zijn dat het handelen, dat ten grondslag ligt aan beëindiging van de arbeidsovereenkomst, niet slechts verwijtbaar maar ernstig verwijtbaar is.

In een zaak die onlangs speelde ontzegde de Kantonrechter de werknemer de transitievergoeding. Hij ontbond de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever wegens ernstig verstoorde verstandhouding. De rechter kende de werknemer daarbij geen transitievergoeding toe. De werknemer ging in hoger beroep en het Hof oordeelde anders: al had de werknemer erkend dat hij had geschreeuwd, gescholden, uitgedaagd en gedreigd. Het Hof overwoog: “Veronderstellenderwijs aangenomen dat dit alles juist is – werknemer heeft een deel van de kritiek van de werkgever weersproken en een deel in een ander perspectief geplaatst – acht het Hof het tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst leidende handelen en nalaten weliswaar verwijtbaar, maar naar de mening van het Hof is er geen sprake van een uitzonderlijk geval waarin evident was dat dit handelen en nalaten als ernstig verwijtbaar moet worden geoordeeld.” Het Hof kende om die reden de werknemer in hoger beroep alsnog een transitievergoeding toe. Kortom: de onzekerheidsfactor bij een gerechtelijke procedure (en de tijd en kosten die met een gerechtelijke procedure gepaard gaan) spelen een belangrijke rol om te opteren voor een vaststellingsovereenkomst in plaats van een uitspraak door de rechter.