Cessie, overdracht & verkoop vordering

Cessie in de praktijk

Cessie is de formele term voor het overdragen van een vordering. Net als bij de verkoop van objecten draagt een schuldeiser zijn vordering op een schuldenaar over op een derde. Feitelijk verkoopt de oude schuldeiser daarmee zijn vordering aan de nieuwe schuldeiser. Dit gebeurt vaak bij incassobureaus en wordt ook wel aangeduid als de ‘verkoop van een vordering’. Bij de cessie verliest de oude schuldeiser al zijn rechten en plichten t.a.v. de vordering en treedt de nieuwe schuldeiser in zijn plaats. Afhankelijk van het soort cessie kan de schuldenaar enkel nog bevrijdend betalen aan de nieuwe schuldeiser. Cessie kan bij uitstek een rol spelen bij een geldleningsovereenkomst, maar is ook mogelijk bij andere rechtsverhoudingen.

Akte van cessie

Het cederen van een vordering gebeurt door middel van een akte van cessie. Dit is een overeenkomst tussen de oude schuldeiser (ook wel: de cedent) en de nieuwe schuldeiser (ook wel: cessionaris). Dit moet altijd schriftelijk. Het is niet vereist dat zowel de schuldeiser als de schuldenaar de akte ondertekenen: uit de overeenkomst moet enkel blijken dat de cedent afstand heeft willen doen van de vordering. Is de akte van cessie rechtsgeldig, dan moet de cessionaris mededeling doen van de vordering aan de schuldenaar. De cessionaris verkrijgt dan alle rechten en plichten m.b.t. de vordering ten opzichte van de cedent. Zodra de cessionaris mededeling heeft gedaan van de vordering aan de schuldenaar, kan de schuldenaar enkel nog aan de cessionaris bevrijdend betalen.

Mag cederen altijd?

Een cedent mag een vordering in principe altijd overdragen aan een derde. Als er sprake is van een overeenkomst kunnen partijen afspreken dat dit is uitgesloten. Indien van toepassing kan dit ook blijken uit de algemene voorwaarden. Draagt de cedent de vordering toch over aan de cessionaris, dan is die overdracht niets rechtsgeldig. Een schuldenaar kan op deze manier voorkomen dat hij tegen zijn wil wordt geconfronteerd met een nieuwe schuldeiser. Draagt de cedent de vordering toch over, dan pleegt hij  jegens de schuldenaar wanprestatie.

Rechten en plichten cessionaris

Naast het feit dat de cessionaris in de rechten en plichten van de cedent treedt, kan hij vaak ook aanspraak maken op overige rechten. Zo kan aan de vordering een recht van pand, rente of dwangsommen verbonden zijn. In de praktijk kopen incassobureaus mede om deze reden vorderingen op. Cessie komt ook veelvuldig voor binnen het verzekeringsrecht, waarbij de verzekeraar schade uitkeert en op basis van de overeenkomst afspreekt dat de verzekeraar in de rechten en plichten van de benadeelde treedt.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.