Agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een verkoper van goederen (ook wel: principaal) een persoon of onderneming aanstelt als handelsagent. De handelsagent zal voor de principaal dan optreden als bemiddelaar bij de verkoop van goederen. In de regel ontvangt de handelsagent van de principaal een commissie of percentage van de omzet over de door de handelsagent gerealiseerde omzet. Belangrijk om te weten is dat de handelsagent voor eigen risico en rekening handelt.

Provisie en beloning agentuurovereenkomst

De handelsagent heeft recht op een overeengekomen, gebruikelijke dan wel redelijke provisie. Dit geldt voor de voorbereiding van overeenkomsten die tijdens de duur of na afloop van de agentuurovereenkomst tot stand zijn gekomen. De agentuurovereenkomst is speciaal geregeld in de wet. Daarbij is niet gedefinieerd wat valt onder het begrip provisie. Blijkens art. 6 lid 2 van de Agentuurrichtlijn wordt een ruim begrip gehanteerd. In de regel omvat de provisie alle elementen van de beloning. Dit is naargelang het aantal zaken of diensten of de waarde daarvan van de bij de agentuurovereenkomst betrokken goederen.

Beëindiging van de agentuurovereenkomst

Agentuurovereenkomsten worden in de regel aangegaan voor een bepaalde tijd. De agentuurovereenkomst kan echter ook worden aangegaan voor onbepaalde tijd. In het laatste geval kan de overeenkomst tussentijds worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen termijn. Is geen termijn overeengekomen, dan dient de wettelijke opzegtermijn te worden gehanteerd. Wordt de overeenkomst eerder opgezegd of worden geldende opzegtermijnen niet gehanteerd, dan leidt dat tot schadeplichtigheid. Hoe langer de overeenkomst heeft voortgeduurd, hoe langer de opzegtermijn is. De handelsagent doet immers in de loop der tijd investeringen, en hoe langer de contractuele relatie heeft voortgeduurd, hoe langer het zal duren deze investeringen terug te verdienen.

Schadevergoedingsplicht

Als de agentuurovereenkomst op rechtmatige wijze is geëindigd, kan de principaal alsnog een schadevergoeding aan de handelsagent verschuldigd zijn. Dit doet zich voor als de principaal voordeel geniet na afloop van de agentuurovereenkomst. De hoogte van de schadevergoeding is in principe hetzelfde als de periode waarin de handelsagent normale beloning had ontvangen. Daarbij wordt rekening gehouden met de provisie die in de voorafgaande jaren is verdiend. Overigens is het vaste jurisprudentie dat de schadevergoeding in beginsel beperkt is tot een maximum ter hoogte van éénmaal de jaarlijkse vergoeding van de door de handelsagent ontvangen vergoeding over de afgelopen vijf jaar.

Goodwill: recht op klantenvergoeding

Ongeacht het recht van de handelsagent om schadevergoeding te vorderen, heeft hij ook recht op een vergoeding van de opgebouwde goodwill. Dit is een vergoeding voor de nieuw aangebrachte klanten voor de principaal. Ook kan er een recht op vergoeding bestaan als de handelsagent de overeenkomsten met bestaande klanten aanmerkelijk heeft uitgebreid. Als deze de principaal aanzienlijk voordeel opleveren, zal de betaling van een billijke vergoeding op zijn plaats zijn.

Advocaat agentuurovereenkomst

De verbintenissenrecht advocaten van Advocatenkantoor Appelman hebben lange ervaring in het algemeen verbintenissenrecht. Het opstellen van agentuurovereenkomsten vereist daarbij specialistische kennis. Advocatenkantoor Appelman biedt – naast de kwaliteit van een groot kantoor – ook de voordelen van een kleine organisatie. Wij kennen onze cliënten, zijn flexibel en kunnen de kosten laag houden. Doordat wij een klein team zijn, zijn de lijnen kort. Neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.