Franchiseovereenkomst

De franchiseovereenkomst is een overeenkomst waarbij de franchisegever een franchisenemer toestemming verleent diens merken, namen en concepten te gebruiken. Op deze manier wordt de franchisenemer in staat gesteld een filiaal te exploiteren met gebruikmaking van onder meer het logo en naam van de franchisenemer. In veel gevallen dient de franchisenemer het assortiment van de franchisegever te gebruiken (al dan niet via de gezamenlijke leverancier). Doorgaans is de franchisenemer een vaste vergoeding of percentage van de omzet verschuldigd aan de franchisegever.

Onderwerpen van de franchiseovereenkomst

De franchiseovereenkomst is niet specifiek geregeld in de Nederlandse wet. Een goede franchiseovereenkomst bakent de rechten en plichten van beide partijen af. Belangrijkste kaders zijn daarbij enerzijds het betalen van de franchisefee door de franchisenemer. Ook dient hij zich te houden aan de voorwaarden van de franchisegever. Op de franchisegever rust echter wel een zekere inspanningsverplichting om de franchisenemer te ondersteunen.

Veel voorkomende onderwerpen in de franchiseovereenkomst zijn:

 • Gronden voor verlenging van de overeenkomst;
 • Omschrijving van de (markt)formule en formulebeheer;
 • Gronden voor verlenging van de overeenkomst;
 • Ondersteuning naar de franchisenemer: training, opleiding, etc;
 • Afspraken omtrent het gebruik van merken, naam (intellectueel eigendom);
 • Geschillenregeling: ingeval de franchisenemer een geschil krijgt met de franchisegever, op welke wijze deze zal worden beslecht (via een arbiter of via de rechter);
 • Verplichtingen van de franchisegever: marketing, voorziening van informatie, ondersteuning, etc.;
 • Verplichtingen van de franchisenemer: betalingsverplichtingen, boekhouding, etc.;
 • Rayon waarin franchisenemer actief mag zijn;
 • Duur van de overeenkomst (bepaald of onbepaalde tijd): uit de praktijk blijkt dat een franchiseovereenkomst wordt aangegaan voor een periode voor vijf jaar. Na afloop van deze vijf jaar heeft de franchisenemer de mogelijkheid om de overeenkomst met nog eens vijf jaar te verlengen. Als er in de overeenkomst geen afspraken zijn gemaakt met betrekking tot opzegging of verlenging, dient een redelijke termijn in acht te worden genomen. Dit is afhankelijk van de looptijd van de overeenkomst tot op heden;
 • Rayon waarin franchisenemer actief mag zijn;
 • Rechten van de franchisegever om aanpassingen in de formule te doen;
 • Geheimhoudingsbeding: het is de franchisenemer niet toegestaan om bedrijfsinformatie of geheime informatie met betrekking tot de franchise door te spelen aan derden;
 • Reclame en promotie van het merk: op welke wijze de franchisenemer en de franchisegever reclame en promotie voor het werk zullen voeren;
 • Eventuele huur/koopoptie ingeval de franchisenemer een pand wenst te huren of te kopen indien deze vrij komt;
 • Eventuele trainingen van de franchisenemer en diens werknemers;
 • Vereiste verzekeringen en wijze van financiering;
 • Non-concurrentiebeding: zowel tijdens, als na afloop van de franchiseovereenkomst zal het de franchisenemer niet toegestaan zijn een soortgelijk bedrijf met aanverwante handelsactiviteit in de nabije omgeving uit te uitoefenen;
 • In het algemeen: de inhoud en rechten van de franchiseovereenkomst, en op welke wijze de franchisenemer vorm dient te geven aan het gebruik van onder meer het merk, logo en bedrijfsconcepten van de franchisegever.

Wijze van opzegging of beëindiging van de franchiseovereenkomst

In de regel kan een franchiseovereenkomst worden opgezegd tegen het einde van de looptijd. In eerste instantie dient de wijze en het tijdstip van opzegging in het contract te worden geregeld. Als de overeenkomst geen opzegtermijn bevat, dient een redelijke termijn in acht te worden genomen. Dit is onder meer afhankelijk van de duur en looptijd van de franchiseovereenkomst. Ook de algemene voorwaarden kunnen hierover bepalingen bevatten, dus het is ook van belang om acht te slaan op de algemene voorwaarden.

Ontbinding of vernietiging van de franchiseovereenkomst

In sommige gevallen kan de franchiseovereenkomst ook worden ontbonden (art. 6:265 BW). Dit is mogelijk als een van beide partijen tekort schiet (ook wel: wanprestatie pleegt). Een van beide partijen komt in dat geval een verplichting uit de overeenkomst niet na. Voorwaarde voor ontbinding is wel dat de tekortkoming in verhouding staat tot de tekortkoming. Tot slot is een vernietiging van de franchiseovereenkomst mogelijk indien er sprake was van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden. Veel procedures worden gevoerd over verkeerde omzetprognoses door de franchisegever, echter is het vaste rechtspraak dat een vernietiging van de franchiseovereenkomst enkel op basis hiervan niet mogelijk is.

Advocatenkantoor Appelman: specialisten in franchise

De verbintenissenrecht advocaten van Advocatenkantoor Appelman hebben lange ervaring in het algemeen verbintenissenrecht. Het opstellen van franchiseovereenkomsten vereist daarbij specialistische kennis. Advocatenkantoor Appelman biedt – naast de kwaliteit van een groot kantoor – ook de voordelen van een kleine organisatie. Wij kennen onze cliënten, zijn flexibel en kunnen de kosten laag houden. Doordat wij een klein team zijn, zijn de lijnen kort. Neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.