Bemiddelingsovereenkomst

Een bemiddelingsovereenkomst is een door de wet gespecificeerde overeenkomst. Het valt onder de regeling van overeenkomst van opdracht. Kern van de prestatie is dat een opdrachtnemer namens de opdrachtgever bemiddelt met een derde partij. Op basis van die bemiddeling kan vervolgens een overeenkomst tot stand komen. Denk hierbij aan een bemiddelingsovereenkomst met een makelaar. De opdrachtnemer ontvangt, als vergoeding voor zijn bemiddeling, loon. Vaak wordt de vergoeding gekoppeld aan het tot stand brengen van de overeenkomst, maar het recht op vergoeding kan ook bestaan als de overeenkomst wel tot stand komt, maar niet wordt uitgevoerd. Dit is alleen anders als het niet uitvoeren van de overeenkomst niet aan de opdrachtgever kan worden toegerekend. Ook komen overeenkomsten, die tot stand zijn gekomen buiten de bemiddelingswerkzaamheden van de bemiddelaar, niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij in de overeenkomst iets anders is afgesproken.

Praktijkvoorbeelden waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van bemiddelingsovereenkomsten: talentscouts en assurantietussenpersonen. Handelsagenten werken ook op basis van een vergelijkbare constructie, echter wordt daarbij een specifieke overeenkomst gebruikt: de agentuurovereenkomst.

Vormvereisten bemiddelingsovereenkomst

De totstandkoming van een bemiddelingsovereenkomst is niet aan vormvereisten gebonden. Dat betekent dat de bemiddelingsovereenkomst zowel schriftelijk, als mondeling kan worden aangegaan. Vanuit bewijsrechtelijk perspectief is het uiteraard verstandig zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen.

In de overeenkomst wordt onder meer de verschuldigde vergoeding (loon) opgenomen en de kerntaken van de bemiddelaar. Ook zullen afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het onderwerp van de door de bemiddelaar tot stand te brengen overeenkomsten.

Verplichtingen opdrachtgever en tussenpersoon

De belangrijkste verplichting van de tussenpersoon is, is dat hij zich dient te gedragen als een goed bemiddelaar. Ook dient hij zijn bemiddelingswerkzaamheden goed uit te voeren. Vaak zal de bemiddelaar ook onderhandelingen moeten voeren en een schriftelijke overeenkomst opstellen ten behoeve van de opdrachtgever.

Bemiddelingsovereenkomsten met makelaars, assurantietussenpersonen

Zoals aangegeven is de bemiddelingsovereenkomst met een makelaar de meest voorkomende bemiddelingsovereenkomst. De makelaar draagt er zorg voor dat hij, namens de opdrachtgever, de onroerende zaak verkoopt. Hierbij is hij zoveel mogelijk gebonden aan de wensen van de opdrachtgever. Overigens is de makelaar niet alleen gebonden aan de schriftelijke bewoordingen van de bemiddelingsovereenkomst. Ook een aantal wettelijke regels zijn van toepassing op de overeenkomst. Denk hierbij aan de redelijkheid en billijkheid, gewoonterecht en hetgeen partijen over en weer jegens elkaar mochten verwachten. Als de bemiddelaar -lees: makelaar- zijn werkzaamheden niet goed vervult, kan hij zich onder omstandigheden schuldig maken aan wanprestatie. Hij kan dan aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

Advocaat bemiddelingsovereenkomsten

De advocaat verbintenissenrecht en procesrecht van Advocatenkantoor Appelman heeft lange ervaring in het algemeen verbintenissenrecht. Wij zijn vaardig in het opstellen van bemiddelingsovereenkomsten en bij het begeleiden in bemiddelingstrajecten. Advocatenkantoor Appelman biedt – naast de kwaliteit van een groot kantoor – ook de voordelen van een kleine organisatie. Wij kennen onze cliënten, zijn flexibel en kunnen de kosten laag houden. Doordat wij een klein team zijn, zijn de lijnen kort. Neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.