Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is een overeenkomst die ouders aangaan indien als ze uit elkaar gaan en daarbij onderlinge afspraken willen maken over bijvoorbeeld alimentatie, opvoeding, school- en studiekeuze van de kinderen. Het ouderschapsplan kan worden opgesteld indien partners uit elkaar gaan door scheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of een van de partners elders gaat wonen.

Indiening verzoekschrift

Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht indien de ouders uit elkaar gaan bij een huwelijk, geregistreerd partnerschap of bij samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Indien op de voet van art. 815 Rv een verzoek tot echtscheiding wordt ingediend, dient daarbij het ouderschapsplan te worden overlegd. De ratio hierachter is dat ouders in een vroegtijdig stadium gaan nadenken over de invulling van de zorg en opvoeding nadat ze uit elkaar gaan.

Praktische (on)mogelijkheden behandeling verzoekschrift

Bij scheiding geldt een bijzondere kanttekening ten aanzien van het ouderschapsplan. Aangezien een verzoek tot scheiding ook eenzijdig kan worden ingediend kan het in de praktijk lastig zijn om bij het verzoekschrift een ouderschapsplan te voegen. De rechter heeft in dat geval veelal de mogelijkheid om het verzoek tot scheiding evenwel door te zetten. Aangezien beide ouders het ouderschapsplan moeten ondertekenen kan het ook zijn dat de rechter de ouders eerst doorverwijst naar een mediator. In het uiterste geval kan de rechter het verzoek tot scheiding niet-ontvankelijk verklaren. Het is dus van belang in een vroegtijdig stadium te bewerkstelligen dat partners er gezamenlijk uit komen.

Mogelijke afspraken in het ouderschapsplan

In het ouderschapsplan kunnen de volgende afspraken worden opgenomen, waarvan niet allen wettelijk verplicht zijn:

 • Hoe het ouderlijk gezag is geregeld;
 • Hoofdverblijf van de ouders;
 • (Eventuele) alimentatieverplichting;
 • Soort verdeling van de zorg en opvoeding: omgangsregeling of een co-ouderschap;
 • Wijze en soort van informatieverschaffing m.b.t. het kind (onderlinge communicatie tussen de ouders)
 • Zorg en opvoeding kinderen;
 • Specifieke kindgerelateerde keuzes, zoals school en studie;
 • Verdeling (gezamenlijke) kosten en uitgaven, waaronder bijzondere kosten.

Verplichte onderwerpen ouderschapsplan

In het ouderschapsplan zijn er een aantal onderwerpen in elk geval vereist:

 • De wijze waarop beide ouders de zorg- en opvoedingstaken ten aanzien van het kind vormgeven;
 • De wijze waarop de ouders elkaar inlichten met betrekking tot het verschaffen van informatie. De spreekt in dit kader van ‘ gewichtige aangelegenheden’ die betrekking hebben op het kind. Wanneer er sprake is van ‘gewichtige aangelegenheden’ verschilt van geval tot geval;
 • Afspraken over de kosten van verzorging en opvoeding van de -minderjarige- kinderen.

Overeenkomst

Omdat een ouderschapsplan kwalificeert als een overeenkomst is het raadzaam afspraken zo duidelijk mogen te formuleren opdat beide (ex-)partners weten wat er over en weer wordt verwacht. Ook kan bijvoorbeeld worden opgenomen over welke aangelegenheden ouders in elk geval informatie over en weer wensen te ontvangen met betrekking tot het kind. Duidelijke afspraken resulteren erin dat ouders het ouderschapsplan makkelijker kunnen nakomen.

Alternatief voor een echtscheidingsconvenant

Het verschil tussen een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant is dat het echtscheidingsconvenant veelal ziet op de onderlinge afspraken tussen de (ex-)partners ten aanzien van een verdeling van het vermogen. Een ouderschapsplan heeft meer betrekking op afspraken die zijn gericht op het kind. Evenwel kunnen de afspraken uit het ouderschapsplan wél worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Het ouderschapsplan vormt in dat geval een onderdeel van het echtscheidingsconvenant.

Advocaat familierecht

Afspraken die zijn vastgelegd in het ouderschapsplan kunnen nadien worden gewijzigd. Dit kan zonder tussenkomst van de rechter; deze beoordeelt slechts bij het primaire verzoek tot ontbinding van het huwelijk of beëindiging geregistreerd partnerschap of aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Onze advocaat familierecht kan u van nader advies voorzien. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.