Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de verdeling van de kosten voor huishouding, de verdeling van bezittingen indien partners uit elkaar gaan en kosten voor het verzorgen en opvoeden van de kinderen. U kunt zelf met uw partner een samenlevingscontract afsluiten, maar u kunt dit ook laten doen via de notaris. Dit laatste is alleen verplicht als er aanspraak wordt gemaakt op partnerpensioen; in dat geval kan er niet worden volstaan met een onderhands samenlevingscontract. Voor een notarieel samenlevingscontract is vereist dat u minimaal 18 jaar bent en niet onder curatele staat.

Verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap

Het hebben van een samenlevingscontract is wat betreft rechtsgevolgen niet hetzelfde als een geregistreerd partnerschap. Zo mag u bij een geregistreerd partnerschap of huwelijk de achternaam van uw partner gebruiken. Ook voor betreft erflating zijn er enkele verschillen. Gehuwden en personen met een geregistreerd partnerschap worden over en weer elkaars erfgenaam. Dit is niet het geval bij een samenlevingscontract. Ook bent u verplicht om over en weer te voorzien in elkaars levensonderhoud: bij een samenlevingscontract is dit laatste alleen het geval als deze verplichting specifiek in het contract is opgenomen.

Daarnaast is er bij een samenlevingscontract geen sprake van gemeenschap van goederen, wat tot gevolg heeft dat als u en uw partner uit elkaar gaan, u beiden aanspraak blijft houden op de eigen bezittingen. Wel kan het bewijstechnisch van belang zijn dat er vóór de totstandkoming of gedurende het samenlevingscontract een beschrijving van de inboedel wordt opgemaakt. Dit om te voorkomen dat er op een later moment verschil van mening bestaat over welke goederen in de huishouding zijn ingebracht.

Kosten van de huishouding

Wat moet nu worden verstaand onder ‘kosten van de huishouding’? Dit hangt vaak af van de omstandigheden van het geval en daarom is een eenduidig antwoord op deze vraag niet te geven. In de rechtspraak blijken vaak onderlinge verschillen te ontstaan over hoe dit begrip dient te worden opgevat. Dit is voornamelijk van belang bij het einde van de relatie, omdat vermogensverschuivingen doorgaans makkelijker te verrekenen zijn dan kosten voor de huishouding.

Notarieel samenlevingscontract

Door middel van een (notarieel) samenlevingscontract kan worden afgesproken welke kosten exact onder de huishouding vallen. Denkbaar is bijvoorbeeld dat ook leefkosten onder dit begrip wordt geschaard, maar dit is alleen het geval als dit expliciet in het contract wordt overeengekomen. Het is dan ook raadzaam om na te denken over welke kosten u en uw partner afspraken willen maken.

Overige bepalingen

Aangezien het mogelijk is dat er bij het aangaan van het samenlevingscontract is verzuimd bepaalde afspraken te maken, kan het zijn dat het contract enkele leemtes bevat. Door de wet kunnen dergelijke leemtes worden opgevuld door de redelijkheid en billijkheid, wat inhoudt dat ook bij gebreke aan een duidelijke onderlinge afspraak toch verplichtingen over en weer kunnen worden gecreëerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opnemen van een aantal definities onder huishoudelijke kosten, maar dat een van de partners ook bedoeld had om bepaalde andere kosten hieronder te brengen.

Advocaat familierecht

Om na te gaan wat er dan precies is afgesproken in het samenlevingscontract moet de letterlijke tekst van de overeenkomst worden uitgelegd, alsmede acht worden geslagen op wat beide partners over en weer van elkaar mochten verwachten. Onze advocaat familierecht kan u van nader advies voorzien indien u vragen heeft over een samenlevingscontract.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.