Kind erkennen

Door erkenning wordt de (stief)vader of vrouwelijke partner van de moeder juridisch ouder. Het vormt de grondslag voor het ontstaan van een aantal rechten en plichten, waaronder alimentatie en omgang. Achtereenvolgens leest u in welke situatie de partner van de moeder het kind dient te erkennen, hoe de procedure in zijn werk gaat en wat de mogelijkheden zijn om het kind te erkennen als de moeder geen toestemming geeft of als de vader het kind niet wil erkennen.

Per 1 januari 2023 geldt de nieuwe Wet gezamenlijk gezag bij erkenning kind. Bij de erkenning van een kind op of na deze datum krijgt de ouder van rechtswege het gezamenlijk gezag met de moeder.

Wanneer is erkenning noodzakelijk?

Erkenning niet noodzakelijk als de kinderen geboren worden tijdens het huwelijk of een geregistreerd partnerschap van de ouders. De vader en moeder zijn in dat geval allebei juridisch ouder. Als het kind is het kind geboren voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan moet de andere ouder het kind wel eerst erkennen.

Moment van erkenning

Erkenning kan plaatsvinden voor de geboorte, tijdens de geboorteaangifte of op een later moment. In het eerste geval heet dit ook wel een erkenning van de ongeboren vrucht. Als het gaat om een eerste kind en de ouders willen dat het kind de achternaam van de vader komt te dragen, dan moet de moeder mee. Schriftelijke toestemming is dan dus niet mogelijk. Bij een tweede of volgend kind kan dit wel. Die kinderen hebben dan automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

Toestemming

Als het kind 12 jaar of ouder is, moeten het kind en de moeder toestemming geven voor de erkenning. Als het kind ouder is dan 16 moet het alleen zelf toestemming geven. Het instemmingsformulier van de moeder treft u hier.

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Wil de vader het kind niet erkennen? De moeder kan een procedure starten om het vaderschap gerechtelijk vast te stellen. Dit brengt dezelfde gevolgen met zich mee als erkenning. De vader is voortaan verplicht alimentatie te betalen en krijgt daarnaast recht op omgang met het kind. Overigens is ook de verwekker van het kind alimentatieplichtig. Erkenning speelt daarbij aldus geen rol.

Vervangende toestemming

Verleent de moeder geen toestemming voor de erkenning? De vader kan dan de rechtbank verzoeken om vervangende toestemming. Ook dan wordt door middel van een DNA test het vaderschap gerechtelijk vastgesteld en kan de rechtbank vervangende toestemming verlenen. Een voorwaarde is dat de erkenning in het belang van het kind is.

Erkenning vernietigen

Ook een stiefouder kan een kind erkennen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij de erkenning door een biologische ouder. Waar een erkenning door de biologische vader in principe onaantastbaar is, kan de erkenning door een niet-biologische ouder worden vernietigd. De gevolgen hiervan treden dan in werking vanaf de dag van de vernietiging. De alimentatieplicht komt te vervallen en de niet-biologische ouder heeft niet langer recht op omgang.

Gezag

Erkenning is de eerste stap in het tot stand brengen van rechten en plichten. Heeft de ouder het kind erkend? Onder voorwaarden kan de ouder aansluitend het gezamenlijk gezag aanvragen

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.