Erkenning vernietigen

Het kan voorkomen dat je als ouder (of als kind) de erkenning door een ouder wilt laten vernietigen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Op deze pagina leggen we uit in welke gevallen vernietiging van de erkenning mogelijk is, wie een verzoek tot vernietiging kan indienen en wat de gevolgen zijn van vernietiging van de erkenning.

Wanneer is vernietiging van de erkenning mogelijk?

Er zijn een aantal situaties waarin de erkenning van een kind vernietigd kan worden:

  • De erkenner is niet de biologische ouder van het kind; en
  • De moeder is niet eerlijk geweest over de verwekker van het kind (dwaling); of
  • De erkenning heeft onder dwang plaatsgevonden.

Als aan een van deze voorwaarden wordt voldaan, kan een verzoek tot vernietiging van de erkenning worden ingediend bij de rechter. Het is niet mogelijk om de erkenning door een biologische ouder ongedaan te maken.

Het kind hoeft niet aan bovenstaande voorwaarden te voldoen, voor het kind is slechts sprake van wettelijke termijnen (zie hierna).

Wie kan een verzoek tot vernietiging van een erkenning indienen?

Indien u niet de biologische ouder bent van het kind, kunt u een verzoek tot vernietiging van de erkenning indienen. De biologische band kan bijvoorbeeld worden vastgesteld door middel van DNA-onderzoek. Ook het kind zelf en de moeder van het kind kunnen een verzoek indienen.

Wettelijke termijnen

Aan een verzoek tot vernietiging van de erkenning is een wettelijke termijn verbonden. Deze termijn is afhankelijk van degene wie het verzoek tot vernietiging van de erkenning indient:

  • Als er sprake is van bedreiging of misbruik van omstandigheden, moet het verzoek tot vernietiging van de erkenning worden ingediend binnen een jaar nadat deze invloed is gestopt. Bij bedrog of dwaling moet het verzoek binnen een jaar nadat de erkenner dit heeft ontdekt, worden ingediend (aldus: dat bijv. de niet-biologische vader tot de ontdekking is gekomen dat het kind niet zijn biologische kind is);
  • Als het kind vermoedt dat de erkenner niet zijn biologische vader is, moet het verzoek binnen drie jaar na het bekend worden van dit feit worden ingediend. Als het kind echter tijdens zijn minderjarigheid hiervan op de hoogte is geraakt, kan het verzoek tot uiterlijk drie jaar nadat het kind meerderjarig is geworden, worden ingediend.

Verzoek tot vernietiging erkenning ook mogelijk buiten de wettelijke termijnen

Ook buiten deze termijnen zijn echter, in elk geval voor het kind, vaak goede mogelijkheden om op latere leeftijd een erkenning ongedaan te maken. Bijvoorbeeld omdat het kind een zeer slechte band heeft met de erkenner (meestal: de stiefvader) en het kind daarentegen wel contact heeft met bijv. de biologische vader. Op onze pagina met voorbeelduitspraken worden actuele rechtbankuitspraken gepubliceerd, zodat u kunt zien in welke gevallen het mogelijk is om buiten de wettelijke termijn alsnog een verzoek tot vernietiging van de erkenning in te dienen.

Houd er rekening mee, dat de Nederlandse wet de afgelopen decennia regelmatig is gewijzigd. Zo kwam vroeger de term ‘wettiging’ voor. In grote lijnen zijn de mogelijkheden om de juridische band ongedaan te maken, grotendeels gelijk gebleven.

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Is de erkenning vernietigd, dan staat in beginsel de weg vrij voor de biologische vader om het kind te erkennen. Hiervoor is wel toestemming van het kind van 12 jaar of ouder vereist. Als de biologische vader inmiddels is overleden, dan kan het kind een verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap indienen. Als de rechtbank dat verzoek toekent, is de biologische vader (postuum) de juridische vader van het kind. Hierdoor wordt het kind overigens ook met terugwerkende kracht erfgenaam.

Gevolgen van vernietiging erkenning kind

Als de erkenning van een kind wordt vernietigd, betekent dit dat u wettelijk gezien nooit de ouder van het kind bent geweest. De situatie zoals die was van voor de erkenning keert dan terug. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het kind de nationaliteit van de ouder verliest.

Het vernietigen van een erkenning is een ingrijpende beslissing die juridische gevolgen heeft. Om die reden is het van belang dat juridische bijstand wordt ingeschakeld ten einde informatie in te winnen over de mogelijkheden, de gevolgen, et cetera.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Uw advocaten op dit gebied

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.