Scheiden van tafel en bed

Echtgenoten kunnen verzoeken om een scheiding van tafel en bed als het huwelijk duurzaam is ontwricht. In dat geval zijn de echtgenoten nog wel getrouwd, maar leven ze (meestal) apart van elkaar. Een scheiding van tafel en bed kan een alternatief zijn voor een daadwerkelijke scheiding als partners bijvoorbeeld onvoldoende financiële draagkracht hebben om uit elkaar te gaan of als samenwonen niet meer mogelijk is.

Verzoekschrift

Een procedure tot scheiding van tafel en bed begint met een verzoekschriftprocedure. Dit kunnen beide echtgenoten apart alsook gezamenlijk doen. Ook al is een scheiding van tafel en bed geen officiële scheiding zijn volgens de wet wel dezelfde regels als een daadwerkelijke scheiding van toepassing. Dat betekent dat het verzoek alleen door middel van een advocaat kan worden ingediend. Het verzoek tot scheiding van tafel en bed zal alleen worden toegewezen als ook de rechter van mening is dat het huwelijk ‘duurzaam’ ontwricht is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een van de echtgenoten de gronden voor het verzoek tot scheiding van tafel en bed betwist: in dat geval is het denkbaar dat er onvoldoende aanleiding is om te spreken van een duurzame ontwrichting die een dergelijke scheiding zou rechtvaardigen.

Ontbinding huwelijk na scheiding van tafel en bed

Als partners na een scheiding van tafel en bed na verloop van tijd toch besluiten definitief uit elkaar te gaan, kan een ontbinding van het huwelijk gevraagd worden. Er is hiertoe een mogelijkheid als de scheiding minimaal drie jaar heeft geduurd (alleen van toepassing als één van de echtgenoten het verzoek indient) of op elk gewenst moment als beide echtgenoten het verzoek gezamenlijk indienen. Het verzoek tot ontbinding kan alleen worden ingediend via een advocaat. De rechter zal zich dan uitspreken over de scheiding.

Gevolgen van scheiding van tafel en bed

  • Door de scheiding van tafel en bed wordt de gemeenschappelijke boedel beëindigd. Dit (kan) onder andere gevolgen hebben voor woning, verzekeringen en pensioen;
  • In de meeste gevallen wonen de echtgenoten niet meer bij elkaar. In dat geval dient er een omgangsregeling te worden afgesproken indien er kinderen zijn aangezien de echtgenoten het gezamenlijk gezag blijven houden;
  • Totdat eventuele kinderen de leeftijd van 21 hebben bereikt blijven de echtgenoten onderhoudsplichtig jegens de kinderen;
  • Als de van tafel en bed gescheiden echtgenoot/echtgenote een nieuwe partner krijgt, kunnen deze geen geregistreerd partnerschap aangaan of trouwen;
  • Als de (ex-)echtgenoot/echtgenote schulden maakt na scheiding van tafel en bed, is de ander niet voor deze schulden verantwoordelijk.

Kosten van scheiding van tafel en bed

Als er door een scheiding van tafel en bed een verdeling plaatsvindt, zal er een notariële akte dienen te worden opgesteld. In deze akte staat een omschrijving van de (gemeenschappelijke) goederen en hoe deze over de (ex-)echtgenoten worden verdeeld. Een onderlinge akte opstellen is niet mogelijk. De kosten voor het verlijden van een notariële akte verschilt, maar bedraagt al snel tussen de €500 en €1400,-. Dit is mede afhankelijk van de omvang en complexiteit van de gemeenschappelijke boedel. Een advocaat kan hierbij niet assisteren, afgezien van enige juridisch advies met betrekking tot een verdeling en de consequenties daarvan.

Verzoening ofwel ongedaanmaking van scheiding van tafel bed

Een scheiding van tafel en bed kan ongedaan worden gemaakt. In dat geval besluiten de echtgenoten (meestal) weer om samen te gaan wonen. In dat geval dient een verzoek te worden ingediend in het huwelijksgoederenregister. Vereist is uiteraard dat dit verzoek eensluidend is tussen beide echtgenoten. Door inschrijving van het verzoek in het register komt aan de scheiding van tafel en bed direct een einde. Voor de inschrijving van deze beëindiging is ingevolge art. 23 Wet griffierecht burgerlijke zaken €187,- verschuldigd. Het verzoek wordt gedaan bij de rechtbank van het rechtsgebied waar het huwelijk is voltrokken.

Als het huwelijk is voltrokken buiten Nederland dient dit verzoek te worden ingediend bij de griffie van de rechtbank te Den Haag. De scheiding zal dan binnen een termijn van circa een tot twee maanden ongedaan worden gemaakt. Voor meer advies in dit kader kunt u contact opnemen met een echtscheidingsadvocaat. 

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.