Vervangende toestemming

Hebben de ouders gezamenlijk gezag? Voor veel zaken zijn zij afhankelijk van elkaars toestemming. In de praktijk gaat dit vaak goed, maar soms ook niet. Werkt een ouder niet mee voor een bepaalde aanvraag, dan kan de rechtbank die deze toestemming onder voorwaarden vervangen. Bij spoed kan dit door middel van een kort geding.

Situaties

Ten eerste kan een toestemming van de moeder voor de erkenning van een kind worden vervangen door de rechtbank. Als het kind zijn hoofdverblijf heeft bij een ouder, dan heeft die ouder voor een verhuizing naar een andere plaats meestal toestemming nodig van de andere gezaghebbende ouder. Tot slot kunnen ouders die een geschil hebben over de gezagsuitoefening de rechtbank vragen om een oordeel of wanneer een ouder afhankelijk is van de medewerking van de andere ouder voor bijvoorbeeld een paspoortaanvraag.

Toestemming voor reizen binnen Schengengebied?

Binnen Europa is er sprake van vrij verkeer van personen. Binnen het Schengengebied vindt daarom (in beginsel) geen grenscontrole plaats. Een ouder met gezag hoeft strikt genomen om die reden geen toestemming te hebben van de andere ouder met gezag. Deze toestemming is wél noodzakelijk bij een grenscontrole en waarvoor het kind aldus een paspoort heeft. Een ouder die met het kind naar een land buiten Europa wilt, moet dan twee zaken regelen. Ten eerste een paspoort, waarvoor toestemming van de andere ouder noodzakelijk is en ten tweede de toestemming om met het kind naar het buitenland te mogen reizen.

Gezagsverhoudingen ouders

Geeft de ouder voor de paspoortaanvraag en/of de vakantie geen toestemming, dan kan de rechtbank beide toestemmingen vervangen. In de Nederlandse wet is niet expliciet vastgelegd dat een ouder dit dient te regelen, deze noodzaak vloeit voort uit internationale verdragen. Landen hebben om die reden de afspraak gemaakt dat ouders (in elk geval buiten de Schengenlanden) moeten kunnen aantonen hoe het gezag geregeld en dat zij voor een vakantie toestemming hebben van de andere ouder met gezag. Kan de ouder dit niet, dan kan er sprake zijn van kinderontvoering en/of onttrekking aan het ouderlijk gezag.

Overige situaties

Verder bestaat er geen limitatieve lijst van onderwerpen die de ouders aan de rechtbank kunnen voorleggen. Een van de meest voorkomende geschilkwesties is het verzoek van een ouder om een kind op een andere basisschool in te schrijven, bijvoorbeeld omdat die ouder naar een andere plaats verhuist. Voor een verhuizing heeft een ouder vaak ook toestemming nodig van de andere ouder. Tot slot is een vaccinatie van een kind alleen mogelijk bij toestemming van beide ouders.

Advocaat bij vervangende toestemming

Onder welke voorwaarden de rechtbank een vervangende toestemming verleent, hangt af van het specifieke onderwerp. Uitgangspunt is altijd dat de rechtbank éérst kijkt naar de belangen van het kind. Onze advocaten hebben jarenlange expertise in het personen- en familierecht en staan u bij een verzoek tot vervangende toestemming terzijde met advies. Binnen het personen- en familierecht geldt als hoofdregel dat de proceskosten tussen ouders worden gedeeld.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.