Voornaamswijziging: snel en gemakkelijk geregeld

De naam vormt een onderdeel van de eigen identiteit, van de persoonlijkheid en men wordt er veelvuldig mee geconfronteerd in het leven, zowel privé als zakelijk. Om verschillende redenen kan het voorkomen dat u uw voornaam of dat van uw kind wilt wijzigen of aanvullen. Een verzoek daartoe aan de rechtbank dient door een advocaat ingediend te worden.

De wet stelt grofweg twee voorwaarden aan een verzoek tot voornaamswijziging of naamstoevoeging. Ten eerste dient er sprake te zijn van ‘zwaarwichtige redenen’ en daarnaast mag de nieuwe naam niet ongepast zijn.

In de praktijk betekent dit dat bijna alle verzoeken worden goedgekeurd door de rechtbank en wij kunnen u vooraf een goede indicatie geven of uw verzoek kans van slagen heeft.

Wijzigen, toevoegen of schrappen

U kunt uw voornaam wijzigen, maar u kunt u ook een voornaam toevoegen of laten schrappen. Combinaties hiervan zijn ook mogelijk. In de praktijk komt een wijziging van de voornaam het meest voor. Het toevoegen van een naam kan een rol spelen bij een eventuele (latere) vernoeming naar een familielid. Een verzoek tot schrapping of toevoeging van doopnamen is ook mogelijk.

Procedure

De procedure tot voornaamswijziging verloopt als volgt:

  1. Opstellen verzoekschrift: als alle benodigde documenten in ons bezit zijn, stellen we het verzoekschrift op. Na uw goedkeuring dienen we deze zo snel mogelijk in bij de bevoegde rechtbank. Doorgaans volgt er binnen circa 6 weken een (schriftelijke) uitspraak.
  2. Behandeling rechtbank en uitspraak: de rechtbank doet het verzoek nagenoeg altijd schriftelijk af. Dat betekent dat er geen mondelinge zitting komt. Heeft de rechtbank nog vragen? Dan krijgt u altijd de gelegenheid het verzoek nader toe te lichten. Ook dit komt echter weinig voor. Na de uitspraak volgt een formele beroepstermijn van drie maanden. Daarna wordt de uitspraak definitief. De ambtenaar maakt vervolgens een aantekening van de wijziging in de registers.
  3. Afronding procedure: na de hoger beroepstermijn van drie maanden kunt u officiële documenten zoals uw ID-kaart, paspoort en rijbewijs opnieuw opvragen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang en tussentijdse ontwikkelingen.

Intakegesprek, beoordeling verzoek en benodigde documenten

U kunt altijd gebruik maken van het gratis kennismakingsgesprek van een half uur. Dit is echter niet noodzakelijk: de procedure kan desgewenst ook op afstand worden doorlopen. Op het gebied van voornaamswijzigingen werken wij met het kantoor landelijk. U kunt het intakeformulier invullen, in dat geval nemen wij binnen 24 uur telefonisch of per mail contact met u op.

Benodigde documenten

Voor de procedure zelf zijn in elk geval de volgende documenten benodigd:

1. De afschrift van de geboorteakte van degene om wie het verzoek gaat, of, indien de geboorteakte niet in Nederland is ingeschreven, de originele geboorteakte. Als ook deze niet aanwezig is, dan een (korte) toelichting op de reden van het ontbreken hiervan;
2. Indien van toepassing: schriftelijke bescheiden (bewijs en/of ondersteuning) voor het verzoek.

Kosten

Bij een verzoek tot voornaamswijziging (of het toevoegen of schrappen van een voornaam) bent u enkel advocaatkosten en griffierechten verschuldigd. Voor een verzoek tot voornaamswijziging en / of naamstoevoeging hanteren wij een all-in standaardtarief van € 799,-. Dit is inclusief BTW en inclusief het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht van € 320,-. Dit bedrag geldt ook indien er (eventueel) een mondelinge behandeling ter zitting komt. U kunt eventueel in aanmerking komen voor pro-deo (ook wel: toevoeging). Zie voor meer informatie hierover de pagina over pro-deo. 

Voor pro-deo moet voldaan zijn aan een inhoudelijke voorwaarde, te weten dat dat er sprake dient te zijn van ‘aantoonbare hinder’ bij het gebruik van de voornaam. Zie voor meer informatie over dit beleid voornoemde link of onze kantoorbrochure.

Indien u niet voldoet aan de inhoudelijke voorwaarde maar wel aan de financiële inkomensgrens, kunt u evengoed in aanmerking komen voor een verlaging van het griffierecht (€ 87,-). De totale kosten voor de procedure komen daarmee dan uit op € 599,- incl. BTW en griffierecht. Voor meer informatie hierover neemt u contact met ons op.

Contact en advies

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier, mail ons direct via [email protected], bel 072 – 5123 229 of vul het intakeformulier in. U kunt er ook voor kiezen dat wij u terugbellen. Klik dan op de ‘Bel mij terug’ knop hieronder (alleen op desktop).

Kantoorbrochure downloaden of aanvragen

In onze kantoorbrochure leest u meer informatie over onder meer de procedure, de kosten en de slagingskans van een verzoek tot voornaamswijziging. Als u de brochure per post wilt ontvangen, neemt u contact op met ons secretariaat.

In de brochure is tevens een bijlage opgenomen welke u digitaal kunt invullen.

U kunt ook meer informatie lezen over de procedure tot voornaamswijziging in onze digitale brochure voornaamswijziging.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur