Voornaamswijziging

De naam vormt een onderdeel van de eigen identiteit, van iemands persoonlijkheid en het privéleven. Om verschillende redenen kan het voorkomen dat u voornemens bent uw voornaam te wijzigen. Dat is niet altijd een eenvoudige beslissing, maar onze advocaat voornaamswijziging voorziet u graag van nader advies. De specialisten van Advocatenkantoor Appelman hebben thans zo’n 30 jaar ervaring op het gebied van voornaamswijzigingen.

Gronden voor voornaamswijziging

Hieronder leest u meer informatie over welke specifieke situatie op u van toepassing is. Als uw situatie hier niet bij staat, kunt u uw vraag altijd vrijblijvend voorleggen voor nader advies.

  • Emotionele belasting (bijvoorbeeld depressie, pesterijen of vroegere verwaarlozing);
  • Een verkeerde geboorte-aangifte van de naam bij de gemeente (bijvoorbeeld verkeerde schrijfwijze, spelfout of een voornaam te veel/te weinig);
  • Geloofsovertuiging; de naam past niet bij een geloof, of de persoon is niet gelovig;
  • Ongepaste voornaam, of de voornaam is op een andere manier in het dagelijks leven hinderlijk;
  • De persoon gebruikt de officiële voornaam al lange tijd niet, maar een andersluidende roepnaam;
  • Een voornaam toevoegen of schrappen in verband met een verwijzing naar (groot)ouders;

Voorwaarden

De wet stelt twee voorwaarden aan een verzoek tot voornaamswijziging of naamstoevoeging. Ten eerste dient er sprake te zijn van ‘zwaarwichtige redenen’ en daarnaast mag de nieuwe naam niet ongepast zijn.

Wijzigen, toevoegen of schrappen

U kunt uw voornaam wijzigen, maar u kunt u ook een voornaam toevoegen of laten schrappen. Combinaties hiervan zijn ook mogelijk. In de praktijk komt een wijziging van de voornaam het meest voor. Het toevoegen van een naam kan een rol spelen bij een eventuele (latere) vernoeming naar een familielid. Een verzoek tot schrapping of toevoeging van doopnamen is ook mogelijk.

Procedure

De procedure tot voornaamswijziging verloopt als volgt:

  1. Opstellen verzoekschrift:als alle benodigde documenten in ons bezit zijn, stellen we het verzoekschrift op. Na uw goedkeuring dienen we deze zo snel mogelijk in bij de bevoegde rechtbank. Doorgaans volgt er binnen circa 6 weken een (schriftelijke) uitspraak.
  2. Behandeling rechtbank en uitspraak: de rechtbank doet het verzoek nagenoeg altijd schriftelijk af. Dat betekent dat er geen mondelinge zitting komt. Heeft de rechtbank nog vragen? Dan krijgt u altijd de gelegenheid het verzoek nader toe te lichten. Ook dit komt echter weinig voor. Na de uitspraak volgt een formele beroepstermijn van drie maanden. Daarna wordt de uitspraak definitief. De ambtenaar maakt vervolgens een aantekening van de wijziging in de registers.
  3. Afronding procedure: na de hoger beroepstermijn van drie maanden kunt u officiële documenten zoals uw ID-kaart, paspoort en rijbewijs opnieuw opvragen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang en tussentijdse ontwikkelingen. Lees voor meer informatie de pagina over de verdere

Intakegesprek, beoordeling verzoek en benodigde documenten

U kunt altijd gebruik maken van het gratis kennismakingsgesprek van een half uur. Dit is echter niet noodzakelijk: de procedure kan desgewenst ook op afstand worden doorlopen. Op het gebied van voornaamswijzigingen werken wij met het kantoor landelijk. U kunt het intakeformulier invullen, in dat geval nemen wij binnen 24 uur telefonisch of per mail contact met u op.

Benodigde documenten

Voor de procedure zelf zijn in elk geval de volgende documenten benodigd:

1. De afschrift van de geboorteakte van degene om wie het verzoek gaat, of, indien de geboorteakte niet in Nederland is ingeschreven, de originele geboorteakte. Als ook deze niet aanwezig is, dan een (korte) toelichting op de reden van het ontbreken hiervan;
2. Indien van toepassing: schriftelijke bescheiden (bewijs en/of ondersteuning) voor het verzoek.

Kosten

Bij een verzoek tot voornaamswijziging (of het toevoegen of schrappen van een voornaam) bent u enkel advocaatkosten en griffierechten verschuldigd. Voor een verzoek tot voornaamswijziging en / of naamstoevoeging hanteren wij een all-in standaardtarief van €799,-. Dit is inclusief BTW en inclusief het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht van €304,-. Dit bedrag geldt ook indien er (eventueel) een mondelinge behandeling ter zitting komt. U kunt eventueel in aanmerking komen voor pro-deo (ook wel: toevoeging).

Contact en advies

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier, mail ons direct via info@appelman.nl, bel 072 – 5123 229 of vul het intakeformulier in. U kunt er ook voor kiezen dat wij u terugbellen. Klik dan op de ‘Bel mij terug’ knop hieronder (alleen op desktop).