Erkenning kan plaatsvinden voor de geboorte, tijdens de geboorteaangifte op een later moment. Voor ouders geldt: het beste is als de vader het kind erkent vóór de geboorte. Dit heeft namelijk het voordeel dat het kind per direct twee juridische ouders heeft. Onze advocaat personen- en familierecht legt uit hoe dit in zijn werk gaat.  

Waar en op welke wijze kan erkenning plaatsvinden?

Erkenning is mogelijk bij elke gemeente in Nederland. Dit hoeft dus niet de woongemeente te zijn. Wil de vader het kind erkennen vóór de geboorte? Als de ouders willen dat het kind de achternaam van de vader komt te dragen, dient de moeder persoonlijk mee te gaan. Als de ouders willen dat het kind de achternaam van de moeder draagt, kan zij haar toestemming schriftelijk verlenen. Dit geldt niet bij een tweede of volgend kind: deze krijgt van rechtswege de achternaam die het eerste kind ook heeft. Bij een tweede of volgend kind kan de toestemming dus schriftelijk geschieden.

Geslachtsnaam op een later moment veranderen

Als ouders (nadien) spijt hebben van de naamkeuze, dan kunnen zij de geslachtsnaam enkel nog veranderen bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of door een verzoek aan overheidsdienst Justis. Onder voorwaarden kunnen zij de geslachtsnaam van het kind ook veranderen via een procedure bij de rechtbank. Tot slot kan de naam van het kind worden veranderd door adoptie of een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

Voorbeeldformulier schriftelijke toestemming moeder

Een voorbeeldformulier waarin de moeder haar schriftelijke toestemming voor de erkenning verleent treft u hier. Als de vader of moeder niet de Nederlandse nationaliteit bezit, heeft de gemeente vaak aanvullende documenten nodig. In een veelvoorkomend geval betreft dit een verklaring dat er geen sprake is van een huwelijk. De ouders kunnen hiervoor het beste informeren bij de desbetreffende gemeente.

Vervangende toestemming erkenning

Is het kind nog niet geboren en geeft de moeder geen toestemming voor de erkenning? De vader kan in dat geval de rechtbank vragen om vervangende toestemming. Door middel van een DNA-test kan de rechtbank op verzoek het vaderschap gerechtelijk vaststellen. Bij de geboorte van het kind krijgt de vader recht op omgang en is hij verplicht om kinderalimentatie te betalen.

Erkenning door stiefvader

Voor een erkenning is niet noodzakelijk dat de vader de biologische vader is. Ook een stiefvader kan het (ongeboren) kind erkennen. Wel gelden dezelfde voorwaarden. Het is wel belangrijk om te realiseren dat deze erkenning onder voorwaarden kan worden vernietigd.

Na hoeveel weken kan een erkenning plaatsvinden?

De moeder hoeft voor een erkenning geen zwangerschapsverklaring of een bewijs van dergelijke strekking te overleggen. Een erkenning van de ongeboren vrucht kan aldus vanaf de eerste dag dat de ouders met de zwangerschap bekend zijn.

Erkenning bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Tot slot: als de ouders zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebben, hoeft de vader het kind niet te erkennen. De vader wordt van rechtswege de juridisch vader. Dit geldt ook als hij overlijdt binnen 306 dagen nadat de moeder zwanger is. In dat geval geldt het wettelijke vermoeden dat de ex-echtgenoot de vader is. Blijkt dit (achteraf) niet het geval, dan moet het vaderschap gerechtelijk worden vastgesteld.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 4 augustus 2019 Leestijd: 2 minutes