Verzoekschrift (mv: verzoekschrift)

Het verzoekschrift is een officieel processtuk dat door een advocaat bij de rechtbank wordt ingediend. Het verzoekschrift vermeldt de gronden van het op de wet gebaseerde verzoek: bijvoorbeeld scheiding, alimentatie. De advocaat stuurt het verzoekschrift, met bijlagen, naar de rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van de verzoeker.

Het inleiden van een zaak door middel van een verzoekschrift is een van de wijzen waarop een procedure kan worden ingeleid. In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan een zaak ook door middel van een dagvaarding worden aangebracht. Op beide varianten zijn verschillende wettelijke bepalingen van toepassing. De wijze waarop de zaak dient te worden ingeleid hangt af van het onderwerp. Doorgaans worden vorderingen ingeleid met een dagvaarding, terwijl verzoeken in het kader van het personen- en familierecht (zoals adoptie, echtscheiding) worden ingeleid met een verzoekschrift. Hier kan geen keuze in worden gemaakt maar is afhankelijk van de voorwaarden die de wet stelt.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 3 Rv; art. 187 Rv; art. art. 262 Rv.
Synoniemen aanvraag, petitie, rekest