Gedaagde

De gedaagde partij is de partij die door middel van een dagvaarding in een procedure betrokken wordt. Degene namens wie de dagvaarding is uitgestuurd, is de eisende partij (ook wel: eiser). Dit is de partij die de procedure heeft opgestart.

De gedaagde partij wordt in de gelegenheid gesteld om zich te verweren tegen de vorderingen die de eiser in de dagvaarding heeft opgenomen. Dit gebeurt door middel van het indienen van een conclusie van antwoord.

In een procedure die met een verzoekschrift wordt ingeleid, heten partijen respectievelijk verzoeker en verweerder/belanghebbende. Een verweerder kan reageren op het verzoekschrift door het indienen van een verweerschrift. Meestal is daarbij verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat verplicht.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen verweerder, verwerende partij