Vonnis

Een vonnis is een uitspraak van een rechter. In Nederland moet worden onderscheiden tussen een aantal varianten vonnissen, welke elke een eigen rechtsgevolg als effect hebben. Een vonnis komt tot stand nadat de rechter kennis heeft genomen van alle schriftelijke stukken. In de meeste procedures worden daarna partijen gehoord. In sommige soorten procedures, bijvoorbeeld bij een aantal procedures die dienen te worden ingeleid met een verzoekschrift, kan de zaak ook schriftelijk worden afgedaan.

Bij een geschil voor de burgerlijke rechter (ook wel: civiele rechter), mag de rechter zich alleen buigen over de feiten en omstandigheden die partijen naar voren hebben gebracht. De rechtsgronden mag hij onder voorwaarden ambtshalve aanvullen. 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen