Eiser

De eiser is de partij die een andere partij dagvaard om te verschijnen in een zaak. De partij die gedagvaard wordt, is de gedaagde partij. De gedaagde partij heeft de mogelijkheid om zich te verweren tegen de in de dagvaarding genoemde eisen en kan zowel een tegenvordering (ook wel: eis in reconventie) instellen, alsmede een incidentele vordering instellen. Dit laatste dient hij te doen bij de conclusie van antwoord. 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen