Alimentatie

Alimentatie is een vergoeding in het personen- en familierecht van de meest draagkrachtige partner aan de minst draagkrachtige partner. Alimentatiebetaling is in de regel verplicht indien partners gaan scheiden. Ook kan alimentatie verplicht indien geregistreerd partners uit elkaar gaan. In dat geval spreekt men van partneralimentatie. Ook partners met een samenlevingscontract kunnen afspreken dat de ander alimentatie verschuldigd zal zijn. Dit vloeit echter niet rechtstreeks voort uit de wet, maar alleen als partners in dit kader afspraken hebben gemaakt.

In de praktijk wordt een onderscheid gemaakt tussen partneralimentatie en kinderalimentatie. Grondslag voor alimentatiebetaling is dat de minst draagkrachtige partner na scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap niet voldoende inkomsten heeft om in de levensstandaard te voorzien die partners hadden voor beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wetsartikel Art. 1:400 BW
Synoniemen Alimentatieverplichting, partneralimentatie, kinderalimentatie