Adoptie (mv: Adoptie)

Bij adoptie komt een kind - of, onder omstandigheden een meerderjarige - in familierechtelijke betrekking tot twee personen te staan en wordt daardoor juridisch ouder. De oorspronkelijke familierechtelijke betrekkingen tussen het kind en diens biologische ouders worden, tenzij het gaat om een zwakke adoptie, verbroken.

Adoptie is mogelijk voor een Nederlands kind (ook al bezit hij niet de Nederlandse nationaliteit), voor een buitenlands kind die woonachtig  is in Nederland en voor een kind die in het buitenland is geadopteerd. Daarnaast kent de Nederlandse wet de mogelijkheid van stiefouderadoptie; in dat geval worden de familierechtelijke betrekkingen tussen het kind en één van diens biologische ouders verbroken.

Wetsartikel art. 1:227 BW; art. 10:103 BW
Synoniemen