Eis in reconventie

Een tegenvordering van de gedaagde partij in een dagvaardingsprocedure.

In een procedure die bij dagvaarding wordt ingeleid, wordt in de dagvaarding de eis en gronden door de eiser vermeld. De gedaagde heeft door middel van een conclusie van antwoord de mogelijkheid op deze eisen te reageren. Daarbij is ook de mogelijkheid om een eis in reconventie in te stellen.

Een voorbeeld van een eis in reconventie is de opschorting van huurbetalingen door de huurder wegens achterstallig onderhoud. Wanneer hij door de verhuurder wordt gedagvaard in verband met betaling van de openstaande huurtermijnen, kan de huurder in reconventie vorderen dat de verhuurder het achterstallig onderhoud binnen een bepaalde termijn verricht.

In een procedure dat met een verzoekschrift wordt ingeleid spreekt men niet van een eis in reconventie, maar van een zelfstandig verzoek. Dat dient een verweerder (of belanghebbende) in te dienen door middel van een verweerschrift.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Tegenvordering, tegeneis