Verweerschrift

De schriftelijke reactie van de verwerende partij in een verzoekschriftprocedure.

Voorbeelden van verzoekschriftprocedures zijn verzoeken tot echtscheiding, verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, beslaglegging en aanvraag faillissement. In dergelijke procedures heeft een belanghebbende de mogelijkheid om op het ingediende verzoekschrift zijn reactie te geven.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen