Conclusie van antwoord

Een conclusie van antwoord is een schriftelijk stuk dat wordt ingediend tijdens een gerechtelijke procedure. De conclusie van antwoord bevat een (juridisch inhoudelijke) reactie op de door de eiser uitgebrachte dagvaarding. De conclusie van antwoord kan een eis in reconventie bevatten (ook wel: tegenvordering).

In verband met de beginselen van een goede procesorde is de gedaagde partij verplicht om alle verweren tegen de dagvaarding gelijk bij het indienen van de conclusie van antwoord te vermelden. De gedaagde partij kan dus niet op een later moment alsnog verweren tegen de oorspronkelijke dagvaarding inbrengen.

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staan een aantal regels opgenomen waaraan de conclusie van antwoord dient te voldoen. De conclusie van antwoord dient onder andere een vermelding te bevatten van de bewijsmiddelen waarover gedaagde kan beschikken.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen