Eindarresten

De laatste uitspraak in hoger beroep. De wet maakt onderscheid tussen eindarresten en tussenarresten. In een tussenarrest wordt een deelbeslissing gegeven, bijvoorbeeld een voorlopig getuigenverhoor of een instructie aan partijen. In het eindarrest daarentegen wordt een beslissing gegeven op de inhoudelijke kant van de procedure en wordt het hoger beroep, al dan niet gedeeltelijk, toe- of afgewezen.

 

 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Eindarrest