Verweerder

Een verweerder (ook wel: gedaagde) is de partij die bij dagvaarding is opgeroepen om te verschijnen in een gerechtelijke procedure. Degene die de dagvaarding uitbrengt is de eisende partij (ook wel: eiser).

De verweerder is in de gelegenheid om een reactie te geven op de vorderingen die de eiser in de dagvaarding heeft opgenomen. Tevens kan hij bij de conclusie van antwoord een eis in reconventie alsmede een incidentele vordering instellen.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Gedaagde