Verweerder

De wederpartij in een procedure die wordt ingeleid met een verzoekschrift. 

Een verweerder wordt ook wel gedaagde genoemd, maar dit is een partij die bij dagvaarding is opgeroepen om te verschijnen in een gerechtelijke procedure. Degene die de dagvaarding uitbrengt is de eisende partij (ook wel: eiser).

Een verweerder is in de gelegenheid om een reactie te geven op de vorderingen die de eiser in de dagvaarding heeft opgenomen. Tevens kan hij bij de conclusie van antwoord een eis in reconventie alsmede een incidentele vordering instellen. In een verzoekschriftprocedure is dat niet mogelijk.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Gedaagde